Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 39/2, 55-100 Trzebnica

tel. 713105517 / fax. 717227982

Sygnatura: KM 4801/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2022 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Mikulski Andrzej, położonej przy BĘDKOWO 6 D/-,BĘDKOWO, 55-100 TRZEBNICA, dla której SĄD REJONOWY W TRZEBNICY IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00014078/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,1769 ha (tj. 1769 m2), znajdująca się w granicach działki ewidencyjnej nr 2/14, AM-1, obręb: Będkowo, gm. Trzebnica, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr WR1W/00014078/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, jako nieruchomość gruntowa, oznaczona jako Bi – inne tereny zabudowane, położona jest we wsi Będkowo (według danych ewidencyjnych – rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej Będkowo nr 6d), 55-100 Trzebnica. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę wojewódzką (wcześniej będącą drogą krajową nr 5), ze zjazdem przy stacji paliw w Będkowie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym z częścią mieszkalną. Budynek znajduje się w części centralnej działki, która posiada nietypowy kształt wieloboku nieforemnego, z poszerzoną częścią środkową. Teren działki jest częściowo ogrodzony (ogrodzenie w części nie pokrywa się z granicami działki), zagospodarowany jako przydomowy teren zieleni rekreacyjnej ze skromną ilością nasadzeń owocowych, ozdobnych drzewek i krzewów, ale także składem różnych przedmiotów, w tym materiałów budowlanych (głównie okien) przewidzianych do sprzedaży. Część powierzchni działki posiada nawierzchnię utwardzoną kostką i wylewką betonową komunikacji wewnętrznej, zapewniającej dojście i dojazd do budynku z drogi publicznej. Charakterystycznym jest, iż nieogrodzona, zachodnia część działki jest ogólnodostępna, użytkowana jako wyjazd ze stacji paliw zlokalizowanej na sąsiedniej działce, na dawną drogę krajową nr 5, która po wybudowaniu drogi ekspresowej S-5, zmieniła kategorię na drogę wojewódzką. Okoliczność ogólnodostępnego charakteru wynika z ustanowionej służebności gruntowej nieodpłatnego przechodu i przejazdu przez część działki będącej drogą, na rzecz nieruchomości władnącej, stanowiącej działkę nr 2/13. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci wodociągowej i energetycznej; brak sieci kanalizacyjnej i gazowej. Budynek usługowy z częścią mieszkalną posiada dwie kondygnacje (parterowy z użytkowym poddaszem), jest niepodpiwniczony, znajduje się w zabudowie wolno stojącej. Budynek jest użytkowany, przy czym poziom parteru, wcześniej jako "baru" od kilku lat jest pustostanem, zaś poziom poddasza wykorzystywany jest na cele mieszkalne. Według dłużnika, budynek został wybudowany w latach 1999-2014, przy czym nie została wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie pomimo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy nakazał w decyzji z 2005 roku zezwalającej na wznowienie robót budowlanych, uzyskania tej decyzji. Z treści map wynika, iż części budynku zostały wybudowane w 1990 r. i 2000 r. zaś części oznaczone są jako budynek „h” – budynek handlowo-usługowy oraz w części jako „i” – inny budynek niemieszkalny. Budynek posiada powierzchnię użytkową: 197,45 m2 (parter: 106,75 m2 i poddasze 90,70 m2), powierzchnię zabudowy: 120,17 m2, kubaturę 732,61 m3, oraz wysokość 8,74 m.

Suma oszacowania wynosi 400 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 73 1020 5226 0000 6602 0429 2660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
22.06.2022 12:00 - 12:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Modliński


Kategoriadomy

Powrót