Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Paulina Ropska

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 78, Sulejówek,  05-070 Sulejówek

tel. 730 99 40 20 / fax. 

Sygnatura: KM 1508/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Paulina Ropska na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11.00 w dniu 30.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy  , Nowa Pogorzel,  05-332 Nowa Pogorzel, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Nowa Pogorzel, 05-332 Nowa Pogorzel) prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00049400/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość której przetarg dotyczy graniczy z terenami leśnymi. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd na nieruchomość prowadzi drogą gruntową. Działki są nieogrodzone. Teren nieruchomości jest porośnięty roślinnością leśną (drzewa, krzewy). Działki o kształcie wąskiego prostokąta. Działki nie stanowią zwartego kompleksu, pozostają w rozproszeniu. Powierzchnia działek wynosi 6 019 m kw. Nieruchomość zlokalizowana jest wśród terenów niezabudowanych oraz terenów leśnych. W otoczeniu ograniczony dostęp do zaplecza handlowo – usługowego. W pobliżu ciągi komunikacyjne ponadlokalne o charakterze gminnym. Wg ww. MPZP, nieruchomość stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania położona jest w obszarze, opisanym symbolem 4ZL, 6ZL, jako tereny lasów i zadrzewień oraz opisanym symbolem 12ZLZ jako tereny zalesień. Ponadto dz. ewid. nr 120 i 124 znajdują się w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze strefą oddziaływania. Dz. ewid. nr 124, 120 I Dz. ewid. nr 267, 327, 336/327

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 07.06.2022 o godzinie: 11.00 .

Suma oszacowania wynosi 21 614,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 210,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 161,40 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 30 1600 1462 1886 7725 2000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Paulina Ropska


Kategoriagrunty
Typ działkirolno/leśna
Przeznaczenie gospodarczenieruchomość leśna
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]6019
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót