Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Brzesku Maksymilian Sterkowicz
Kancelaria Komornicza nr II w Brzesku 32-800 Brzesko, ul.  Mickiewicza 6
tel.: 146845833, fax: 146845833, email: brzesko@komornikid.pl
konto:  BNP Paribas Bank Polska S.A. : 11 1600 1462 1862 8758 5000 0001

Sygn. akt Km 1066/19, Km 1336/18                                                                                       Brzesko, dnia 04.05.2022   
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1066/19                                                                                                  *5022050401286* 


                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Brzesku  Maksymilian Sterkowicz Kancelaria Komornicza nr II w Brzesku mający siedzibę kancelarii w Brzesku ul. Mickiewicza 6 zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 12.07.2022r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Brzesku sala nr 217  odbędzie się:
                                                                             P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości położonej w miejscowości Brzesko  ul. Krótka  oznaczonej jako lokal niemieszkalny obj. KW nr  TR1B/00081491/8  należącej do dłużników  Piotr Liszewski, Ewa Liszewska,
( zgodnie ze stanem KW każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział po 1/2 ).
Całość nieruchomości oszacowana została na kwotę 597 861,00 zł.  Za całość nieruchomości składającej się z 2 udziałów o wielkości 1/2 każdy cena wywołania wynosi trzy czwarte kwoty oszacowania tj. kwotę: 
448 395,75 zł.
Udział o wielkości 1/2 - Piotra Liszewskiego - oszacowany został na kwotę 298 930,50 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji udziału o wielkości 1/2 wynosi trzy czwarte kwoty oszacowania tj. kwotę 224 197,90 zł. Udział o wielkości 1/2 - Ewy Liszewskiej - oszacowany został na kwotę 
298 930,50 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji udziału o wielkości 1/2 wynosi trzy czwarte kwoty oszacowania tj. kwotę 224 197,88 zł. 
Nieruchomość lokalowa poł. ul. Krótka 6/4, 32-800 Brzesko. Aktualnie Gmina Brzesko nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gdzie znajduje się przedmiotowa nieruchomość. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/286/98 z 15.06.1998 r. z późniejszymi zmianami działki ew. nr 2174, 1767 znajdują się w następujących strefach :
- dz. ew. nr 2174 – strefa wielkoprzestrzenna centralna urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego,
- dz. ew. nr 1767 – strefa wielkoprzestrzenna centralna urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego (około 50 % pow. działki ) oraz otulina rzeki Uszwica ( około 50 % działki ).
Teren działek nr 2174 i 1767 znajduje się poza obszarem rewitalizacji określonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/285/2017 z 8.08.2017 r. Działki  są użytkowane zgodnie z  przeznaczeniem. Zabudowę stanowią budynki mieszkalno - usługowe. Zabudowania: budynek mieszkalno - usługowy, parterowy, podpiwniczony na dwóch poziomach, położony przy ulicy Krótkiej zawierającej się w centralnej części miasta Brzeska. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej w 1910 r., z dachem drewnianym krytym blachą. Na parterze i piwnicach budynku znajduje się wyceniany lokal użytkowy nr 4. Budynek ocieplony od strony płd. i otynkowany. Stan techniczny budynku oceniono jako średni. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest we wschodniej części budynku i posiada wejście na część na parterze  bezpośrednio z chodnika przy ulicy Krótkiej dochodzącej do Rynku oraz odrębne wejście do cz. lokalu w piwnicy poziom -1 i wejście od strony wschodniej budynku do piwnicy poziom -2. W pobliżu lokalu znajdują się publiczne, płatne miejsca parkingowe.  Część lokalu na parterze od strony ulicy posiada okna PCV, cz. lokalu w piwnicy / poziom -1 /posiada wąskie okna PCV, cz. lokalu w piwnicy / poziom – 2/ bez okien. Skład lokalu i jednokrotny obmiar z natury : na parterze wiatrołap 6,18 m2, pomieszczenie I – 12,86 m2, WC 1,21 m2, łazienka 1,16 m2, pomieszczenie II 11,67 m2, pomieszczenie III 16,28 m2, przedpokój 1,26 m2, pomieszczenie IV 11,46 m2 / łącznie 62,08 m2/, w piwnicy / poziom -1 / pomieszczenie I 24 m2, pomieszczenie II 78,87 m2, łazienka 6,02 m2, w piwnicy / poziom -2 / pomieszczenie I 57,55 m2 / łącznie 166,44 m2/. Zgodnie z dokumentami stanowiącymi załącznik do Postanowienia Sąd Rejonowy w Brzesku z 17.11.2006 r. sygn. I Ns 452/05 oraz wypisem z rejestru lokali przyjęto powierzchnię : na parterze : 61,90 m2 oraz pow. pomieszczeń przynależnych w piwnicach 161,50 m2 / poziom -1 pow. 109,60 m2, poziom – 2 pow. 51,90 m2/. Standard wykończenia : na parterze drzwi wejściowe drewniane, wewnętrzne typowe, posadzki betonowe z okładzinami z płytek gresowych / wiatrołap, pomieszczenie I, WC, łazienka/ w pozostałych pomieszczeniach panele podłogowe i płyta OSB, instalacje wewnętrzne : e, w, k, g / licznik odcięty/ ,CO własne gazowe , cz. tynk wewnętrzny cem-wapienny kryty farbą, cz. ścianki działowe z płyt GK kryte farbą, w WC i łazience cz. okładzina ścian z płytek ceramicznych,  ściana w pomieszczeniu nr III zawilgocona do remontu / stan parteru zadawalający/ w piwnicy / poziom – 1/ posadzki betonowe z okładziną z płytek gresowych, drzwi wejściowe PCV, okładzina ścian cz. z paneli PCV, cz. tynk kryty farbą, instalacje wewnętrzne e, w, k, CO własne gazowe / licznik gazu odcięty/, ściany zawilgocone, stan przeciętny w piwnicy /poziom -2 / cz. brak posadzki, cz. posadzka betonowa, brak instalacji wewnętrznej, brak stolarki drzwiowej, wejście utrudnione, schody betonowe/ stan do remontu/ handlowym oraz magazynie lastriko szlifowane, w pom. produkcyjno - socjalnym płytki terakotowe, ściany wewnętrzne z tynkiem cementowo wapiennym  pokrytym farbą emulsyjną, w pomieszczeniu produkcyjno - socjalnym do wysokości h=2,30 m okładzina ścian z płytek ceramicznych. W piwnicy posadzki betonowe oraz tynki cementowe w złym stanie. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, witryna od ul. Wolnica drewniana. Standard lokalu oceniono jako średni. Działki są zabudowane budynkami mieszkalno-usługowymi oraz gospodarczymi. Dane z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych: Nazwa lub numer jednostki ewidencyjnej: Brzesko - miasto. Numer ewidencyjny działek: 2174, 1767. Powierzchnia działek:  147 m2, 558 m2. Numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej :  TR1B/00024407/6. Powierzchnia użytkowa nieruchomości lokalowej  : 61,90 m2. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych : 161,50 m2. Numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej :  TR1B/00081491/8.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości ( tj. lokal niemieszkalny całość składająca się z 2 udziałów po 1/2 każdy kwota 59 786,10 zł.; 1 udział o wielkości 1/2 lokal niemieszkalny - kwota 29.893,05 zł), najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce, rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób - na rachunek bankowy komornika:   BNP Paribas Bank Polska S.A. nr: 11 1600 1462 1862 8758 5000 0001. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, od 28.06.2022r. do  11.07.2022r. od godz.12:00 do 14:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, a akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Brzesku Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Obciążenia nieruchomości wpisane w księdze wieczystej zostaną wykreślone na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość obciążona  hipotekami. 
Komornik informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
                                                                                                                              
     Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Brzesku 
Maksymilian Sterkowicz
           
Kategoriainne

Powrót