Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy przy S.R.Gdańsk-Północ w Gdańsku
Robert Dawid Roszczyniała
Kancelaria Komornikcz nr XIII w Gdańsku
80-243 Gdańsk, ul. Dmowskiego 15/15
tel. 58 301 35 00
email: gdansk8@komornik.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU 
30/1000 CZĘŚCI W HALI GARAŻOWEJ O NR KW GD1G/00201981/2

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Robert Dawid Roszczyniała na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę pod adresem ul.Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w sali nr C 106, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 30/1000 we współwłasności hali garażowej położonej pod adresem: 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 30, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00201981/2. Właścicielem nieruchomości w 12/1000 części jest Irena Marta Brzoskowska i w 18/1000 części Karol Michał Brzoskowski, pozostałe części są własnością innych osób.
    Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy nieruchomości na okres 30 lat, tj. do dnia 10 grudnia 2041r. na warunkach określonych w umowie dzierżawy z dnia 10 grudnia 2011r., na podstawie umowy dzierżawy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Stosownie do treści art. 1002 k.p.c. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.
    Suma oszacowania wynosi 22 000,00 zł (bez uwzględnienia umowy dzierżawy), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 16 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. Grudziądz 07 94841033 2300 0304 3215 0001.
    Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w kancelarii komornika pod adresem: ul. Dmowskiego 15/15, 80-243 Gdańsk w godz. 8.00-16.00 operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XIII 1Co 297/19).
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                           Komornik Sądowy
                                                                                                                    Robert Dawid Roszczyniała

Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót