Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Staszowie

Sławomir Krakowiak

Kancelaria Komornicza, Wschodnia 13, Staszów, 28-200 Staszów

tel. 15 864-23-50 / fax. 15 864-23-50

Sygnatura: KM 152/22


                                                                       

                                                                                   

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E
                                                                                                                           O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Sławomir Krakowiak posiadający kancelarię w Staszowie, przy ulicy Wschodniej 13/315, na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00 w Sądzie Rejonowym w Staszowie sala nr 130 odbędzie się:


                                                                                                                         P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Staszów, gmina Staszów, które to prawo stanowi własność Mazur Mateusz, Mazur Hubert, Mazur Małgorzata, Mazur Piotr, Mazur Dariusz oraz Jarosz Aneta. Dla powyższej nieruchomości SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o nr Kw KI1A/00026643/3.
Sprzedaż powyższa ma na celu zniesienie współwłasności powyższego prawa.
Przedmiotem licytacji jest użytkowanie wieczyste nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 5924/23 o powierzchni 0,0020 ha oraz własność budynku garażu stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej ok. 19,00 m.kw. Nieruchomość położona jest przy ulicy Topolowej w Staszowie.
Powyższe prawo zostało oszacowane w trybie art. 948 kpc na kwotę: 21 380,00 zł. 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  16 035,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć, w myśl art. 962 kpc, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 2 138,00 zł. najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie lub na konto komornika:
06 1600 1462 1871 9557 0000 0001 Bank BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie O/Kraków .
Rękojmia może być złożona również postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Osoby występujące jako reprezentanci spółek prawa handlowego powinny posiadać wyciąg z KRS z bieżącego roku.
Nieruchomość tą wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie  wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.                                                                                                                   Komornik Sądowy

                                                                                                           Sławomir Krakowiak


Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót