Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 39/2, 55-100 Trzebnica

tel. 713105517 / fax. 717227982

Sygnatura: KM 1494/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: SZOSTAK MAGDALENA, położonej przy Reymonta 5 A/-,TRZEBNICA, 55-100 Trzebnica, dla której SĄD REJONOWY W TRZEBNICY IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00002491/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, znajdująca się w granicach działki ewidencyjnej nr 62/2 o powierzchni 0,0441 ha (tj. 441 m2), AM-17, obręb: Trzebnica, gm. Trzebnica, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr WR1W/00002491/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, jako nieruchomość gruntowa. Nieruchomość położona jest w Trzebnicy (55-100), przy ulicy Reymonta 5a, na terenie osiedla domów jednorodzinnych, posiada dostęp do drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada kształt zbliżony do litery „L”, jest ogrodzona, a ogrodzenie pokrywa się z granicami prawnymi nieruchomości. Zabudowę działki stanowi dwukondygnacyjny (piętrowy), w części podpiwniczony, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, wybudowany w latach 60- tych XX wieku (wg danych ewidencyjnych roku budowy 1968), w technologii tradycyjnej, murowanej o powierzchni użytkowej: 134,9 m2, na którą składa się powierzchnia mieszkalna: 113,6 m2 (parter i piętro) oraz powierzchnia niemieszkalna (gospodarcza): 21,3 m2 (piwnice) i powierzchni zabudowy: 70,0 m2. Dodatkową zabudowę działki stanowi budynek dwustanowiskowego garażu o powierzchni 45,2 m2, powierzchni zabudowy: 52m2. W 2005 roku przeprowadzono kapitalny remont budynków, w trakcie którego dokonano także rozbudowy, połączonej z przebudową budynku mieszkalnego, które to roboty zostały wykonane bez stosownych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wskutek przeprowadzonego remontu budynek mieszkalny i garaż odznaczają się korzystnym stanem techniczno-użytkowym, w szczególności bardzo wysokim standardem wykończenia, obejmującym zastosowanie wysokiej jakości i trwałości materiałów wykończeniowych (kamiennych (granit, trawertyn, marmurowych), szkła strukturalnego) oraz wszystkich instalacji. Budynek mieszkalny znajduje się w drugiej linii zabudowy, a co charakterystyczne, wraz z drugą częścią bliźniaka, zorientowany jest prostopadle do ulicy Reymonta. Garaż posadowiony jest we wschodnim narożu działki, dwie jego ściany pokrywają się z granicami nieruchomości. Działka zagospodarowana jest jako dobrze urządzony i utrzymany przydomowy teren zieleni rekreacyjnej z nasadzeniami ozdobnych drzewek i krzewów, a także nieobudowaną, drewnianą wiatą ogrodową krytą strzechą, a ponadto jako wewnętrzna komunikacja z nawierzchni granitowej zapewniająca dojazdowa od ulicy do budynku mieszkalnego i garażu. Nieruchomość posiada przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i teletechnicznej. Prawo własności do nieruchomości, zgodnie z zapisami księgi wieczystej oraz danymi z ewidencji gruntów i budynków, przysługuje Jadwidze Dydo i Mirianowi Dydo, na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, na podstawie umowy darowizny z dnia 8 stycznia 2014 roku. Nieruchomość obciążona jest dwoma ograniczonymi prawami rzeczowymi. Pierwszym z nich jest służebność polegająca na prawie przejazdu przez część działki gruntu nr 62/2, będącą drogą przejazdową do ulicy Reymonta, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 62/1, zgodnie z § 7 umowy sprzedaży. Drugim z nich jest nieodpłatna, dożywotnia służebność mieszkania polegająca na prawie wyłącznego korzystania z piętra budynku mieszkalnego na rzecz Jadwigi Dydo (76 lat) i Miriana Dydo (77 lat), ustanowiona w dniu 30 lipca 2013 roku, w czasie, kiedy właścicielem nieruchomości była Magdalena Szostak.

Suma oszacowania wynosi 875 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 656 925,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 73 1020 5226 0000 6602 0429 2660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
16.09.2022 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Modliński


Kategoriadomy

Powrót