Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk
Kancelaria Komornicza nr XVII w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul.  Dąbrowskiego 41A/7
tel./fax: 343615565, strona www: www.komornikkrawczyk.pl
e-mail: czestochowa.krawczyk@komornik.pl
Sygn.akt Km 570/18
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 570/18
Częstochowa, dnia 01.06.2022r.

                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk Kancelaria Komornicza nr XVII w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31.08.2022 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod adresem : Częstochowa ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali numer 22 odbędzie się:

                                                                P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości tj. lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 86,13 m2 położonego w  miejscowości Częstochowa, ul. Czarnieckiego 25 należącego do dłużników po 1/2 udziału Szkamruk Dariusz, Szkamruk Elżbieta.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w  Częstochowie o nr  CZ1C/00107419/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 370 500,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  277 875,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 37 050,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy wpłacić na niżej wskazane konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszki Krawczyk Kancelaria Komornicza nr XVII podając sygn. akt XV Co 1489/19 oraz Km 570/18:   
02 1050 1142 1000 0023 3935 9453   
ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Częstochowie

z zastrzeżeniem, że datą wpłaty  rękojmi  jest dzień uznania środków na rachunku.

Zgodnie z art. 953§1 pkt 5 kpc w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 natomiast protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym nieruchomości będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydziale XV Cywilnym Wykonawczym (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1489/19) w godzinach urzędowania Sądu.

Stosownie do art.  976 §  1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz § 2 stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Komornik Sądowy

Agnieszka Krawczyk

Kategorialokale użytkowe
Mediasiła, kanalizacja, woda
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Forma własnościprawo własności

Powrót