Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Myszka

Kancelaria Komornicza nr V w Mysłowicach

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 6/7, 41-400 Mysłowice

tel. 574 950 458

Sygnatura: Km 1480/20, Km 202/22


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Myszka Kancelaria Komornicza nr V w Mysłowicach na podstawie przepisu art. 953 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.08.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mysłowicach mającego siedzibę pod adresem: 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 2 w sali nr 102, odbędzie się druga licytacja dwóch udziałów (w wysokości po 1/8 każdy) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjnym, stanowiącym prawo odrębnej własności, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1671/105 i powierzchni 1806 m2 o przeznaczeniu gospodarczym wskazanym jako teren produkcyjno - usługowy należących do dłużników: Gilschewska Karolina (udział 1/8) i Skiba Anna (udział 1/8) położonej pod adresem:

ul. Fabryczna 15
41-400 Mysłowice,

dla której SĄD REJONOWY MYSŁOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1L/00026780/2.

Suma oszacowania każdego z udziałów w wysokości 1/8 wynosi 18 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 12 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 800,00 zł. za każdy z udziałów ze wskazaniem, którego udziału rękojmia dotyczy (w przypadku przystąpienia do przetargu obu udziałów suma rękojmi wynosi 3 600,00 zł.). Rękojmie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:

43 2490 0005 0000 4600 3433 2220 Alior Bank S.A.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 241/20).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Postanowienie o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego nie narusza ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości powstałych przed jej oddaniem w użytkowanie wieczyste. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części  ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności. Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.


Komornik Sądowy

Michał Myszka

Kategorialokale użytkowe

Powrót