Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Bartosz Guzik

Kancelaria Komornicza, ul. Kochanowskiego 4,
Poznań, 60-844 Poznań

tel. 61 8 517 546 / fax. 61 8 517 547

Km 22/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że


 18-08-2022 o godzinie 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 27A,


odbędzie się pierwsza licytacja, nieruchomości:


udziału w wysokości 1400/54380 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego nr 1N (hala garażowa), stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Poznaniu przy ul. Rynarzewskiej 5 dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00281268/3. Z własnością całego lokalu związany jest udział wynoszący 106690/325290 części w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest osobna księga wieczysta KW nr PO1P/00023363/3. Udziału w wysokości 1400/54380 części (wg. księgi wieczystej udział nr 16) w lokalu niemieszkalnym nr 1N, zgodnie z treścią umowy sprzedaży rep. A nr 11671/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. uprawniony z tego udziału ma prawo do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego oznaczonego numerem 36, o powierzchni 14 m2.


Suma oszacowania wynosi 23 900,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 925,00 .


Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 390,00 zł. , którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w siedzibie kancelarii komornika;- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rekojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.


W okresie dwóch tygodni przed licytacją można ogładać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Bartosz Guzik

Komornik Sądowy


Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót