Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim

Agnieszka Latawiec

Kancelaria Komornicza, Lubelska 1,  Janów Lubelski,   23-300 Janów Lubelski

tel. 158723660 / fax. 158723660

Sygnatura: Km 244/20


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Janowie Lubelskim Agnieszka Latawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-09-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim z siedzibą przy Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski, pokój 1,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Tomasz Sobieszczański  położonej przy  ul. Targowa , 23-300 Janów Lubelski , dla której  Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Zamoyskiego 94, Janów Lubelski, 23-300 Janów Lubelski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1J/00055631/5.
Opis nieruchomości:
licytacja dotyczy prawa własności nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 873/10 i 5333/2 o powierzchni łącznej 0,2837 ha (zabudowana budynkami o charakterze usługowo-handlowo-przemysłowym), położonej: 23-300, Janów Lubelski, ul. Targowa, dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZA1J/00055631/5. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy o podatku od towarów i usług (tj.Dz.U.2022.931 t.j.). Rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym jej przetarg .

Suma oszacowania wynosi 434 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 289 600,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 19 1240 2757 1111 0000 4006 6251.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Zamoyskiego 94, Janów Lubelski, 23-300  Janów Lubelski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Agnieszka LatawiecKategoriamagazyny i hale

Powrót