Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wrześni

Barbara Onyszkiewicz

Kancelaria Komornicza, Staszica 7,  Września,   62-300 Września

tel. 614366066 / fax. 614366069

Sygnatura: Km 153/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  we Wrześni Barbara Onyszkiewicz na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 08.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Gendka 26, 62-300 Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Jana Pawła II 10, Września, 62-300 Września)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1F/00046717/7.

Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny – garaż nr 15 zlokalizowany we Wrześni przy ul. Gendka nr 26, zlokalizowany w parterze budynku wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 25,16m2, brama garażowa segmentowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Września zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Września uchwała nr XXII/284/2013 z dnia 2013-06-26 przedmiotowy lokal znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami - symbol 2MW/U. należącej do dłużnika: Piotr Kaczmarek położonej: 62-300 Września, przy ul. Antoniego Gendka 26 dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1F/00046717/7] Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 15-07-2022 o godzinie: 12:00 Suma oszacowania wynosi 44 144,70zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 108,52zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 414,47zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika, w ten sposób, że rękojmia na dwa dni poprzedzające przetarg musi zostać zaksięgowana na poniższym rachunku bankowym: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 77 10202212 0000 5102 0286 6887

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  15.07.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 44 144,70 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 108,52 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 414,47 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Barbara Onyszkiewicz


Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]25
Rok budowy [rok]2016
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót