Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

                                                             OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-07-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci :  działek o numerach geodezyjnych 46/2 o pow. 0,41 ha , 49/2  o pow. 0,26 ha (według danych z ewidencji gruntów), działki o nr geodezyjnym 48 o pow. 0,22 ha (według danych z ewidencji gruntów),  stanowiących całość gospodarczą, zabudowanych budynkami gospodarczymi w słabym stanie technicznym, część budynków stanowią jedynie pozostałości tj. fundamenty i ściany zewnętrzne oraz budynkiem mieszkalnym drewnianym (brak danych o roku budowy), położonych we wsi Ogóły gm.Czarna Białostocka, dla której to nieruchomości IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgi wieczyste o numerze KW [NKW: BI1B/00040231/8] - dla działki o nr 48 oraz  KW   [NKW: BI1B/00046660/6] -  dla działek   o nr 46/2 i 49/2. 
 Występuje rozbieżność pomiedzy powierzchnią działek określoną w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów.
Suma oszacowania wynosi 424.258,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318.193,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42.425,80 zł. 
  Rękojmię należy uiścić na konto  komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku  83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi  znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj.  14-07-2022 r.
 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 - Czytelnia Sądu Rejonowego w Białymstoku (I piętro) - pod sygn. II Co 494/22, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2%  na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane  podatkiem od towarów i usług. 
                                                                                                                                        Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ewa Dubaniewicz
         
Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót