Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 578/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-08-2022 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4 piętro I sala nr VI (144), 84-200 Wejherowo, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: MATEUSZ MICHAŁOWSKI, położonej przy , 84-210 ZWARTÓWKO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00033589/9.
Opis nieruchomości:

LINK DO OPERATU:

https://drive.google.com/file/d/11DEQ_cgIlnOTkjNKpZbGq3e4jJh1I169/view?usp=sharing . . . . . Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną kamieniem. Działki stanowiące drogi dojazdowe są własnością gminy. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią przede wszystkim pola, działki niezabudowane, nieliczna zabudowa mieszkalna i produkcyjna. Działka ma kształt zbliżony do litery „L” – krótszym bokiem przylega do ulicy. Tern działki w części frontowej jest płaski, a na tyłach z nieznacznym spadkiem w kierunku wschodnim. Działka nr 64/2 obszaru 1757 m2 jest zabudowana wolnostojącym budynkiem socjalno- warsztatowym: niepodpiwniczonym, parterowym o powierzchni użytkowej 53,70 m2. Obiekt kontenerowy. Na działce znajdują się także obiekt rozdzielnicy SN 15kV – trafostacja (powierzchnia zabudowy 10 m2), rozdzielnia anteny, trzystanowiskowy blaszany garaż bez fundamentu (powierzchnia zabudowy 54 m2), maszt anteny, słup z transformatorem, słupy energetyczne. Mateusz Michałowski wskazał, iż blaszany garaż bez fundamentu, trafostacja, rozdzielnia anteny, antena nie stanowią własności użytkownika wieczystego – obiekty w związku z tym nie są przedmiotem wyceny. Garaż jest własnością, zgodnie z oświadczeniem p.Zdzisława Kotkowskiego. Teren działki przed budynkiem, z boku budynku i na jego zapleczu jest utwardzony: płytami betonowymi, ażurowymi, chodnikowymi, kostką. Teren działki jest częściowo ogrodzony płotem z siatki. Do budynku są doprowadzone media: sieć elektryczna, wodno-kanalizacyjna. W budynku nie ma stałego ogrzewania. Woda jest tylko zimna. Podłogi w budynku są wyłożone płytkami gresu, ściany wewnątrz są otynkowane i malowane, z blachy lub obłożone glazurą (w pomieszczeniach sanitarnych). Okna są drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe. Na zewnątrz budynek jest ocieplony i tynkowany. Budynek w średnim stanie. Aktem notarialnym Rep.A nr 2842/2014 r. z dnia 05.11.2014 r. Kancelarii Notarialnej notariusza Wojciecha Kondrackiego na nieruchomości ustanowiona została nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: - obowiązku znoszenia istnienia posadowionych na działce nr 64/2 sieci i urządzeń elektroenergetycznych, służących do przesyłu energii elektrycznej, - prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i sieci elektroenergetycznych, wraz z prawem wejścia i wjazdu na nieruchomość obciążoną odpowiednim sprzętem, zarówno przez pracowników ENERGA-OPERATOR S.A. jak i przez wszystkie podmioty i osoby, którym Energa-Operator S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Istniejące na działce sieci elektroenergetyczne wraz ze słupami ograniczają możliwości inwestycyjne działki. Sieci biegną zarówno od frontu wzdłuż drogi, jak również od drogi do trafostacji. Od trafostacji biegną dalej w kierunku wschodnim do słupa, zaś od słupa pionowo w kierunku południowym i dalej po skosie w kierunku południowo-wschodnim. W części wschodniej działki są napowietrzne linie energetyczne oraz słupy. Dodatkowo na działce są sieci, oznaczone na mapie zasadniczej jako nieczynne. Brak szczegółowych danych co do długości sieci i stref pasa służebności przesyłu. Usytuowanie sieci oraz słupów na działce widoczne jest na mapie zasadniczej będącej załącznikiem do operatu. Przeznaczenie w planie miejscowym: Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest planu miejscowego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choczewo – teren oznaczony jako rola. Umowy ubezpieczenia - nie stwierdzono Budynek socjalno- warsztatowy położony na działce 64/2 w Zwartówku (w umowie określono pow. Jako 113 m.kw, jak w księdze wieczystej, zaś budynek ma faktycznie powierzchnię jedynie 53,70 m.kw), znajduje się w posiadaniu Łukasza Michałowskiego, zgodnie z umową użyczenia z dnia 10.03.2017 r.

Suma oszacowania wynosi 40 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Maciej Nogalski
Kategoriainne

Powrót