Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

II Co 2132/21


                                             OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier w sprawach egzekucyjnych AKB Km 954/20 i AKB Km 955/20 na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr  XV, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności udziału 1/23 części obejmującego prawo do korzystania ze stanowiska parkingowego nr 8 (podział umowny współwłaścicieli) odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - parkingu wielostanowiskowego oznaczonego nr G-1 o pow. użytk. 915,05 m2 znajdującego się w podziemiu budynku  wraz z udziałem obbejmującym 1/23 części udziału wynoszącego 91505/463375 w częściach wspólnych budynku które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali położonej  pod adresem: 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00120383/3, będącej  własnością dłużników: Jerzy Dudel i jego małżonka Katarzyna Dudel na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej .
Suma oszacowania wynosi 35 000,00 zł netto (nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy o podatku VAT), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 26 250,00 zł netto (nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy o podatku VAT).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
3 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku
 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 08.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 2273/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                         Komornik Sądowy
                                                                                                                           Agnieszka Kosacka-Bobier

Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót