Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 39/2, 55-100 Trzebnica

tel. 713105517 / fax. 717227982

Sygnatura: KM 1771/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tchorz Mirosław, położonej przy Strzeszowska 2a/-, 55-114 WISZNIA MAŁA, dla której SĄD REJONOWY W TRZEBNICY IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00015431/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,5456 ha, znajdująca się w granicach dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych nr 319 (0,42 ha) i 320/2 (0,1256 ha), AM-1, obręb: Wisznia Mała, gm. Wisznia Mała, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr WR1W/00015431/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, jako grunty rolne zabudowane i łąki trwałe, położona jest we wsi Wisznia Mała (55-114), przy ulicy Strzeszowskiej nr 2a. Działki tworzą całość gospodarczą, są łączenie ogrodzone i zagospodarowane, położone są wzdłuż mostu w ciągu drogi ekspresowej S-5, znajdującego się ok. 15 m powyżej poziomu nieruchomości, wyznaczając jej zachodnią granicę. Zabudowę działki nr 319 stanowi wolno stojący, dwukondygnacyjny (parterowy z użytkowym poddaszem), z charakterystycznym naprzemiennym układem poziomów (co pół kondygnacji), częściowo podpiwniczony, budynek mieszkalny jednorodzinny, którego budowa rozpoczęła się w na początku lat 90-tych XX wieku i do chwili obecnej nie została zakończona. Budynek zrealizowany w ok. 70%, w technologii tradycyjnej, murowanej, posiada powierzchnię użytkową: 285,72 m² (wg pomiarów biegłej K. Michalak, wg projektu 369,1 m², w tym powierzchnię mieszkalną 111,4 m²), powierzchnię całkowitą: 498,8 m², powierzchnię zabudowy: 216,07m² i kubaturę: 1.393,65 m3. Budynek jest zamieszkały, pomimo iż roboty budowlane nie zostały zakończone oraz nie zostało wydane pozwolenie na jego użytkowanie. Ponadto w budynku zostały wykonane zmiany w stosunku do rozwiązań projektowych. Dodatkową zabudowę działki stanowi zrealizowany w ok. 60 %, budynek wielofunkcyjny, parterowy z użytkowym poddaszem, w którym urządzono część wykorzystywaną na cele hodowlane i gospodarcze. Budynek ten w ewidencji jest opisany jako budynek gospodarczy, został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, posiada powierzchnię użytkową: 676,6 m² i powierzchnię zabudowy 436,5 m². Działka nr 320/2 jest niezabudowana, w części (tj. powierzchnia 349 m²) zajęta pod otwarty, przepływowy i zarybionego stawu o powierzchni 1227 m². Poza opisaną zabudową i zagospodarowaniem, teren nieruchomości stanowi skromnie urządzony przydomowy teren zieleni oraz wybieg dla hodowanych psów. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną; brak sieci gazowej. Dojazd do nieruchomości i jej obsługa komunikacyjna odbywa się z drogi powiatowej nr 1367D (publicznej) – ulicy Strzeszowskiej, posiadającej nawierzchnię asfaltową, znajdującą się w dobrym stanie techniczno-użytkowym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej (działka nr 319) oraz tereny rolne (działka nr 320/2).

Suma oszacowania wynosi 580 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 435 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 73 1020 5226 0000 6602 0429 2660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
21.09.2022 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Modliński


Kategoriadomy
Forma własnościprawo własności

Powrót