Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

 O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Agata Płonka Kancelaria Komornicza nr XV w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.08.2022 o godz. 10 w sali nr 6   Sądu Rejonowego w Rzeszowie odbędzie się licytacja nieruchomości 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości gruntowej zabudowanej posiadającej  założoną  księgę wieczystą nr:  RZ1Z/00193220/3    wraz z udziałem w wysokości 1/4 nieruchomości stanowiącej  wewnętrzną drogę dojazdową , dla której prowadzona jest księga wieczysta  nr RZ1Z/00181776/8  
Nieruchomość  objęta księgą wieczystą nr  RZ1Z/00193220/3 stanowi nieruchomość  gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 850/9, 850/10, 851/12, 851/13, 855/12, 855/13 o łącznej powierzchni 0,4055ha, położoną w miejscowości Głogów Małopolski, w obrębie Rogoźnica, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie Działki przylegają do siebie, funkcjonalnie tworząc jedną całość o łącznej powierzchni 0,4055ha w części zabudowaną budynkiem biurowo-produkcyjnomagazynowym. Na działce (851/12) zlokalizowany jest budynek pełniący funkcję biurowoprodukcyjno- magazynową. Budynek jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii mieszanej. Budynek przylega jedną ze ścian do budynku sąsiedniego (zabudowa bliźniacza). Na pozostałych działkach elementy infrastruktury związanej z budynkiem tj. zaplecze, podjazd, parking (wokół budynku utwardzenie z płyt Yumo), oraz rezerwa terenu na ewentualny rozwój nieruchomości.  Wydana została decyzja o warunkach zabudowy celem rozbudowy obiektu. 
Nieruchomość objęta księgą wieczystą  RZ1Z/00181776/8 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 850/11 o pow. 0,0518ha, nr 850/12 o pow. 0,1132ha, położoną w miejscowości Głogów Małopolski - obręb Rogoźnica, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. Działki stanowią funkcjonalnie jedną całość o łącznej powierzchni 0,1650ha - wykorzystywane są jako prywatna wewnętrzna droga dojazdowa.   Przedmiotowa nieruchomości zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków biurowo produkcyjnych w zabudowie bliźniaczej (stanowi do nich drogę dojazdową), terenów niezabudowanych oraz rozproszonej zabudowy miejscowości ok.0,80 km od Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na południe od terenu nieruchomości przebiega autostrada A4.Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych: nr 850/11 o pow. 0,0518ha, nr 850/12 o pow. 0,1132ha. Działki to wąskie paski - przylegają do siebie, funkcjonalnie tworząc jedną całość o łącznej powierzchni 0,1650 ha. Działki stanowią prywatną (w części utwardzoną) wewnętrzną drogę dojazdową m.in. do nieruchomości będącej objętej KW  RZ1Z/00193220/3 
Dostępność komunikacyjna terenu z drogi powiatowej nr ewidencyjny 324
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   1.471.326,00 zł brutto
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.103.494,50 zł brutto.  
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości w wysokości 147.132,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w inny wskazany przez komornika sposób  lub na konto komornika: 28203000451110000003521380 Bank BGZ BNP Paribas S.A Centrala - Departament Operacji Krajowych.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.


Kategoriamagazyny i hale

Powrót