Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Piotr Sikorski

Kancelaria Komornicza, ul. Sobieskiego 36 b,  Będzin,   42-500 Będzin

tel. 533-704-701 / fax. 

Sygnatura: KM 3914/13


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Będzinie Piotr Sikorski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-10-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy ul. Sączewskiego 23, 42-500 Będzin,  odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego   właścicielem jest Silrent sp.z.o.o. s.k.a   położonego przy  Siemońska 2,Będzin,  42-500 42-500 , dla której  SR Będzin  (adres: ul. Sączewskiego 23/42-500, Będzin, 42-500 Będzin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00021595/3.
Opis nieruchomości:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-10-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie mającego siedzibę pod adresem ul. Sączewskiego 23, 42-500 Będzin w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 42-500 Będzin 1, Siemońska , dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00021595/3 o powierzchni 1 241,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 1 192,61 m2, będącej własnością dłużnika: Silrent sp. z o.o. s. k.a. Suma oszacowania wynosi 2 614 000,00 zł,( netto należy doliczyć podatek VAT 22%) zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 960 500,00 zł.- wartość netto należy doliczyć podatek VAT Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 261 400,00 zł - wartość netto należy doliczyć podatek VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O/Będzin 23 10501227 1000 0090 6527 7254 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Będzinie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 2999/13). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. UWAGA: W DZIALE III KSIĘGI WIECZYSTEJ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ LICYTACJI ZNAJDUJE SIĘ ZAPIS POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W BĘDZINIE I CO 2126/14 O ZAKAZIE ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ NINIEJSZĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ. Komornik Sądowy Piotr Sikorski

Suma oszacowania wynosi 3 215 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 411 415,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 321 522,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A 23 1050 1227 1000 0090 6527 7254.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Sączewskiego 23, Będzin, 42-500  Będzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Piotr SikorskiKategorialokale użytkowe

Powrót