Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Peda

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3,  Płock,   09-402 Płock

tel. 24 2622430 / fax. 24 2688679

Sygnatura: Km 1091/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Płocku Tomasz Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-09-2022 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10B, 09-402 , pokój 114,  odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości, której   właścicielem jest NTCONSTRUCTION Sp. z o.o. położonej przy  ul. Kostrogaj , 09-400 Płock , dla której  Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Plac Narutowicza 6, Płock, 09-402 Płock)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00079040/1,PL1P/00065505/8.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej: I. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku przy ul. Kostrogaj 8, obręb 0005 Kostrogaj Przemysłowy, powiat m. Płock, woj. mazowieckie, oznaczonej w ew. gruntów nr 82/1, 83/28, 83/29, 64/1 o łącznej pow. działek 1,5259 ha, zabudowanej: 1. zespołem budynków o łącznej pow. zab. 5.186,11 m2, o łącznej pow. uż. 5.134,75m2: a) budynkiem administracyjno-socjalnym b) halą warsztatową c) halą antykorozji o konstrukcji stalowej d) halą stalową krojowni e) budynkiem magazynu farb (b. nieużytkowany, zły stan techniczny, nie podlega wycenie) f) halą produkcyjną z zapleczem socjalnym oraz budynkiem biurowym (niewykończonym) g) kontenerowym budynkiem portierni 2. budowlami: a) drogi i place manewrowe i postojowe b) ogrodzeniem terenu 3. maszyny i urządzenia a) zespół komory śrutowniczej oraz kabiny lakierniczej b) suwnica natorowa pomostowa jednodźwigarowa o nośności 6300 kg zamontowana w hali produkcyjnej (poprzednio wydziału montowni) c) wciągarka belkowa o nośności 500 kg II. udział 5/10 części prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ew. gr. nr 82/2 i 83/16 o łącznej pow. 0,2701 ha - stanowiącej drogę dojazdową, wewnętrzną. Stan prawny uregulowany w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Płocku: I. KW nr PL1P/00065505/8 dla działek oznaczonych nr 82/1, 83/28, 83/29, 64/1, II. KW nr PL1P/00079040/1 dla działek 82/2, 83/16. Właściciel gruntu: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty i współużytkownik udziału 5/10 części nieruchomości oraz właściciel budynków: NTCONSTRUCTION Sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 12 749 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 562 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 274 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 85 2030 0045 1110 0000 0203 0240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kilińskiego 10B, 09-402  Płock.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz PedaKategoriamagazyny i hale

Powrót