Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ 
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI O NR KW WR1K/00329009/5 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Artur Wojnar, Kancelaria Komornicza nr XXVII we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.09.2022r. o godz. 9:00 w sali nr 203 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej XIV Wydziale Cywilnym (adres Sądu: 50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 5) odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 2176/10000 (4 miejsca postojowe) w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość (tj. w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy) położony przy ul. Ks. Jana Dzierżonia 16 we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00329009/5, stanowiący własność dłużnej spółki. Z własnością lokalu łączy się udział 31126/116769 w nierchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą nr WR1K/00148219/7.
Udział 2176/10000 stanowi 4 miejsca postojowe nr 8, 10, 12 i 14. Przedmiotowe miejsca postojowe znajdują się na dwóch platformach parkingowych 2042-155 w częściach dolnych, które mogą pomieścić samochody osobowe/kombi o maksymalnej długości 500 cm, wysokości 154 cm, szerokości 190 cm i maksymalnym obciążeniu jednego miejsca parkingowego 2000 kg. 
Suma oszacowania wynosi 22 500,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   16 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 250,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 63 1440 1387 0000 0000 1073 5068.
Nieruchomość można oglądać w dniu 30.08.2022r. od godz. 11:00 do godz. 11:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. W ciągu tygodnia przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy 

Artur Wojnar 

Art. 976 § 1 kpc: w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
Art. 977 kpc: pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045) uchylił art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 ze zm.), wskutek czego sprzedaż dokonana w postepowaniu egzekucyjnym podlega podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych.
 

Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót