Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie  Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 września 2022 r. o godz. 11:30 sala C-112 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z 2 pokoi, ciemnej kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej pow. 35,65 m2, położony w Krakowie, os. Jagiellońskie 28/80 stanowiącej własność dłużnika Dąbek Tadeusza i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie Podgórzu o numerze KR1P/00192530/1; nieruchomość posiada pomieszczenie przynależne piwnicę o pow. 2,03 m2; właścicielowi przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 3768/381644.
Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanal.,elektryczną, gazową, ciepła woda z piecyka gazowego, ogrzewanie C.O. miejskie. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na nieodpłatnym i dożywotnim prawie użytkowania całego lokalu oraz zobowiązania do opieki, na rzecz Stefanii Dąbek. Nieruchomość nie jest ubezpieczona.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  178 217,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę  133 662,75 zł.

Wartość ustanowionej na nieruchomości służebności dożywocia została oszacowana na kwotę 75 280,00 zł.  
Prawo pozostanie w mocy.

Art. 962 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 17 821,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (piątek 23/09/2022 r.) na rachunek bankowy komornika :MBS 63861900060030032580390001 lub w kancelarii komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 13/09/2022 roku w godz. 10:00 – 10:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje sie do wglądu w biurze komornika. W okresie 3 dni przed licytacją protokół opisu i oszacowania można przeglądać w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty I Wydział Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 305 kk
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inna osoba działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inna osoba, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.  
 
Kategoriamieszkania
Pomieszczeniakuchnia, łazienka, piwnica
Mediagaz, kanalizacja, woda
Przeznaczenie gospodarczelokal mieszkalny
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1

Powrót