Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas

Kancelaria Komornicza w Bochni, ul. Rzeźnicka 18/2, 32-700 Bochnia


tel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03

Sygnatura: KM 2822/14


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7.10.2022r. o godz 9:00 w sali nr 114 Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej numer 1B poł. w Bochni przy ulicy Wolnica 4, powiat bocheński, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą numer TR1O/00097566/3. Z prawem własności nieruchomości związany jest udział 307/1485 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer TR1O/00097566/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni Wydział Ksiąg Wieczystych stanowi własność dłużnika Tadeusza Broszkiewicza.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta Bochnia, na zachód względem Rynku Głównego, po południowej stronie ulicy Wolnica. Budynek oznaczony numerem 4 przy ulicy Wolnica w Bochni jest to obiekt mieszkalny, z usługami w parterze. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w 1889 r., z dachem drewnianym krytym blachą. Stan techniczny średni. W budynku dostępne instalacje: elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Obiekt położony na działce numer 6063 o powierzchni 184 m2, niemal w całości zabudowana. W południowej części niewielki dziedziniec. Lokal oznaczony numerem 1B położony jest we wschodniej części budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy Wolnica, od strony północnej, z tej samej strony drewniane okno. Zgodnie z treścią księgi wieczystej powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 92,10 m2. Zgodnie z rejestrem lokali, co potwierdzono pomiarem kontrolnym podczas inspekcji nieruchomości powierzchnia lokalu wynosi 43,90 m2, natomiast powierzchnia pomieszczeń przynależnych równa jest 48,20 m2. Lokal składa się z sali sprzedaży, przechowalni oraz zaplecza. Do lokalu przynależy komórka położona na parterze oraz pomieszczenie piwnicy i położony w piwnicy skład. Standard wykończenia przeciętny. Drzwi wejściowe drewniane, okratowane, stolarka okienna również drewniana. Posadzka w sali sprzedaży oraz w przechowalni – lastrico, w pomieszczeniu socjalnym terakotowa. Ściany wewnętrzne otynkowane i malowane, widoczne odpryski i zabrudzenia, na zapleczu okładzina, z płytek ceramicznych. W piwnicy posadzki betonowe oraz tynki cementowe w złym stanie. W  lokalu dostępne instalacje: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna i  gazowa, brak c.o.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  260 000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 195 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 26 000,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala  19 2030 0045 1110 0000 0285 5540  najpóźniej w przeddzień licytacji.

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce "zwolniony"

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nieruchomości te można oglądać w dniu 23.09.2022r. od godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Rzeźnicka 18/2.

Komornik Sądowy

mgr Przemysław Bidas

Pouczenie:

Zgodnie z art. 767 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).
Kategorialokale użytkowe

Powrót