Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie  Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 14.00, wtorek do godz. 16.00
W odpowiedzi podać: sygn. akt GKm 66/19
( tel.: 34 324-61-06 w godz. od 09:00 do 12:00 )O B W I E S Z C Z E N I E
o licytacji w drodze elektronicznej


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w zw. z art 9861 kpc że w dniu:  29 września 2022r. o godz. 11:00  rozpocznie się :


D R U G A  L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem gastronomoczno - hotelowym, działka ewid. nr 608/8  k.m.5 obręb 14 Piasek o pow. 0,7799ha położonej w miejscowości Piasek, ul. Częstochowska 14 stanowiącej własność: Zbigniewa Jakóbczyk, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/00148190/9.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usług turystyczno- wypoczynkowych


Licytacji nieruchomości zakończy się w dniu 6 października 2022 o godz. 11:00


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 628 200,00 zł. 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 3 752 133,33 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 562 820,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu  podając w tytule wpłaty sygnaturę akt GKm 66/19.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Nie stosuje sie art . 964 kpc.


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw .


Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 11:00 do godziny 13:00.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


UWAGA: 
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną z dnia 27 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2005). 
Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Kategorialokale użytkowe
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]1545,13
Liczba pięter w budynku2
Dodatkowemiejsce parkingowe
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Forma własnościprawo własności
Mediagaz, woda, kanalizacja
Rok budowy [rok]2008
Piętro1
PomieszczeniaWC, kuchnia, piwnica, pomieszczenie gospodarcze
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót