Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Radosław Bagiński

Kancelaria Komornicza, Świebodzka 6,  Wrocław,   50-046 Wrocław

tel. 71 799 89 01 / fax. 71 799 89 02

Sygnatura: KM 564/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 29.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Poleska 29/31, 51-354 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Komandorska 16, Wrocław, 50-022 Wrocław) prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00151593/6.

Opis nieruchomości:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI WR1K/00151593/6 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński, Kancelaria Komornicza nr I we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2022 (czwartek) w trybie ustalonym w art. 986[1] - 986[11] kpc o godz. 10:00 rozpocznie się i zakończy się w dniu 06-10-2022 (czwartek) o godzinie 10:00 pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości: tj. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz ze związanym z prawem własności lokalu udziałem w wysokości 13/10000 w prawie własności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (objęte KW nr WR1K/00114041/1) położonego: 51-354 Wrocław, ul.Poleska 29/31, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 151593 [NKW WR1K/00151593/6] stanowiącego własność dłużniczki J.P. Suma oszacowania wynosi 287 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona wyłącznie na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. III O. Centrum we Wrocławiu 49 10205242 0000 2002 0019 0769 najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu (licytacja wyznaczona na 29-09-2022 - czwartek, wobec czego wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu 27-09-2022 - wtorek). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość obecnie nie jest zamieszkiwana, a jej oględziny odbędą się w dniu 20.09.2022 o godzinie 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w Kancelarii Komornika oraz Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Wydział XIV Cywilny w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem licytacji.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  06.10.2022 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 287 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 250,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 700,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 49 1020 5242 0000 2002 0019 0769 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

Data oględzin Godziny oględzin
20.09.2022 11:00 - 12:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Radosław Bagiński


Kategoriamieszkania
Pomieszczeniakuchnia, balkon, łazienka
Dodatkowewinda, podjazd dla niepełnosprawnych
Mediainternet, gaz, kanalizacja, woda
Przeznaczenie gospodarczelokal mieszkalny
Forma własnościprawo własności
Powierzchnia [m^2]39,76
Rok budowy [rok]2001
Liczba pięter w budynku8
Piętro3
Liczba pokoi2
Wielkość udziału1/1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót