Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Katowice-Wschód w Katowicach

Wojciech Grabarz

Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 10,  Katowice,   40-020 Katowice

tel. 32 785 90 10 / fax. 32 785 90 10

Sygnatura: GKm 146/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Katowice-Wschód w Katowicach Wojciech Grabarz na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 05.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu użytkowego  położonego przy  Arkadiusza Puchały 6/5, 40-688 Katowice, dla którego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Francuska 70a, Katowice, 40-028 Katowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00120475/9 .

Opis nieruchomości:
Nieruchomość dłużnika oznaczona jako: nieruchomość lokalowa – lokal niemieszkalny, magazyn nr 5 położony na kondygnacji -1 w budynku wielolokalowym przy ulicy Puchały 6 w Katowicach o pow. użytkowej 3,49 m2 dla którego XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00120475/9 wraz udziałem w prawie własności działki gruntu nr 710/36 o powierzchni 2089 m2 i własności części wspólnych budynku objętych KW Nr KA1K/00104848/7 wynoszącym 11/10000 części. Lokal składa się jednego pomieszczenia bez okna. Drzwi drewniane. Posadzki: wylewka betonowa. Instalacje wewnętrzne: elektryczna. Stan techniczny jako dobry. W dziale III KW wpisane jest ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji w stosunku do nieruchomości oraz roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W dziale IV KW wpisanych jest dziewięć hipotek przymusowych. Wpisy w dziale III i IV KW nie mają wpływu na określaną wartość rynkową. Po opisie i oszacowaniu nie stwierdzono wynikających z akt zmian w stanie faktycznym oraz prawnym nieruchomości. Nadzór nad egzekucją z nieruchomości sprawuje II Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuska 70a pod sygnaturą akt: II Co 447/20/WN2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  12.10.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 15 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 992,50 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 599,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 08102023130000300204933943 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Wojciech Grabarz


Kategoriamagazyny i hale
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]3,49
Rok budowy [rok]2007
Liczba pięter w budynku5
Piętro-1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót