Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny,  95-060 Brzeziny

tel. 468744740 / fax. 468744740

Sygnatura: GKM 66/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09.00 w dniu 26.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 02.11.2022 o godzinie: 09.00

nieruchomości położonej przy Sienkiewicza , 95-060 Brzeziny, dla której Nieruchomość LD1B/00021894/9, LD1B/00010556/8, ZD 2329 stanowiąca funkcjonalną całość (adres: ul. UL. SIENKIEWICZA 87 W OBRĘBIE 7 /95-060, Brzeziny, 95-060 Brzeziny) prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/00021894/9, LD1B/00010556/8, ZD 2329.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 87 w obrębie ewidencyjnym 7, Składająca się z 3 nieruchomości (KW NR LD1B/00021894/9, LD1B/00010556/8 I ZD 2329) stanowiących funkcjonalną całość, składająca się z: -Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako 11 działek ewidencyjnych nr 2002/4, 2002/5, 2002/6, 2002/7, 2003/4, 2003/5, 2003/6, 2004/4, 2004/5, 2004/6 i 2006/6 o łącznej powierzchni 0,5210ha. Dla przedmiotowej nieruchomość Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00021894/9 zabudowana 3 budynkami o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 1.694m2. Budynek handlowo usługowy, dwa budynki z funkcją zbiorniki, silosy i budynki magazynowe. W granicach nieruchomości posadowiony jest także: - fragment 1 kondygnacyjnego budynku magazynowego nr ewid. 2001/5;1 o łącznej pow. zabudowy 1.052m2. Budynek przypisany jest ewidencyjnie do działki nr 2001/5, która jest częścią składową Nieruchomością Nr 4; fragment 1 kondygnacyjnego budynku magazynowego nr ewid. 2005/3;2 o łącznej pow. zabudowy 365m2. Budynek przypisany jest ewidencyjnie do działki nr 2005/3, która pozostaje poza zakresem niniejszej wyceny. W granicach działki nr 2004/6 znajduje się fragment budynku o pow. zabudowy ok. 146m2. LD1B/00010556/8 zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy wynoszącej 87m2 z funkcją zbiorniki, silosy i budynki magazynowe. W granicach nieruchomości posadowiony jest także: fragment 1 kondygnacyjnego budynku magazynowego nr ewid. 2001/5;1 o łącznej pow. zabudowy 1.052m2. Budynek przypisany jest ewidencyjnie do działki nr 2001/5, która jest częścią składową Nieruchomością Nr 4; - fragment 2 kondygnacyjnego budynku handlowo - usługowego nr ewid. 2002/6;1 o łącznej pow. zabudowy 1.256m2. Budynek przypisany jest ewidencyjnie do działki nr 2002/6 -Nieruchomość budynkowa, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego 6 działek ewidencyjnych nr 1999/2, 1997/2, 2000/6, 2000/7, 2000/8, 2000/9 o łącznej powierzchni 0,7746ha oraz prawo własności na-niesień budowlanych posadowionych na tych działkach. Dla przedmiotowej nieruchomość Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00010556/8. -Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako 4 działki ewidencyjne nr 2001/7, 2001/6, 2001/5, 2001/4 o łącznej powierzchni 0,1537ha. Dla przedmiotowej nieruchomość Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi zbiór dokumentów ZD 2329. Nieruchomość stanowi współwłasność w udziale ułamkowym 18/20 Sebastiana Krychniaka. Zabudowana 1 budynkiem o powierzchni zabudowy wynoszącej 1.052m2 W granicach nieruchomości posadowiony jest także fragment 2 kondygnacyjnego budynku handlowo – usługowego nr ewid. 2002/6;1 o łącznej pow. zabudowy 1.226m2. Budynek przypisany jest ewidencyjnie do działki nr 2002/6, która pozostaje poza zakresem niniejszej wyceny

Suma oszacowania wynosi 3 494 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 620 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 349 400,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak


Kategoriamagazyny i hale
Powierzchnia [m^2]2724,30
Wielkość udziału1/1
Rok budowy [rok]1970
Piętro1
Liczba pięter w budynku1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót