Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie  Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 października 2022 r. o godz. 10:30, sala C-112 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Krakowie, os. Kalinowe 1/35, posiadający założoną k.w. nr: KR1P/00433491/7, składający się z 1 pokoju, aneksu kuchennego znajdującego się w przedpokoju, łazienki z wc o łącznej pow. 28,10 m2, należący do dłużnika: Szeląg Mariusza. Lokal położony na parterze, wyposażony jest w instalacje wod.-kanl.,elektryczną, gazową, ciepła woda i ogrzewanie C.O. miejskie. Z własnością lokalu związana jest ułamkowa część (9/1000) w prawie własności nieruchomości, na której posadowiony jest budynek. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, bezpłatnym użytkowaniem, które polega na prawie korzystania z całej nieruchomości oraz zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu na rzecz Danuty Szeląg Pesel: 40012018440. Prawo pozostanie w mocy.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 143 430,00  zł
Wartość ustanowionej na nieruchomości służebności dożywocia  została oszacowana na kwotę 76 764,00 zł
Wartość rynkowa wycenionej nieruchomości z uwzględnieniem służebności dożywocia określono na
kwotę 66 666,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 49 999,50 zł

Art. 962 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 6 666,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (piątek 21/10/2022 r.) na rachunek bankowy komornika :MBS 63861900060030032580390001 lub w kancelarii komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 10/10/2022 roku w godz. 10:00 – 10:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje sie do wglądu w biurze komornika. W okresie 3 dni przed licytacją protokół opisu i oszacowania można przeglądać w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty I Wydział Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 305 kk
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inna osoba działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inna osoba, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.   
                                                                KOMORNIK
                                                                        Sądowy przy SR dla Krakowa - Nowej Huty
                                                                    Rafał Goc
 
Kategoriamieszkania
Pomieszczeniaaneks kuchenny, łazienka
Mediawoda, kanalizacja, gaz
Przeznaczenie gospodarczelokal mieszkalny
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1

Powrót