Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
                               Sławomir Hosiawa
     Kancelaria Komornicza nr I Nowym Targu Rynek 5
                Adres: 34-400 Nowy Targ, Rynek 5/-
                   tel. 185416106, kom. 693379704
                        www.komorniknowytarg.pl

Sygn. akt Km 1705/20 (Km 406/22, Kms 66/22)

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Sądowej 6, sala nr 020 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr 431 o powierzchni 0,0670 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położona w Kluszkowcach przy ul. Modrzewiowej 4, gmina Czorsztyn, powiat nowotarski, województwo małopolskie, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00136106/9, stanowiąca własność dłużnika: Grywalska Iwona. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 468.422,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji
stanowi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 351.316,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 46.842,20 zł ( najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4 , podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień dokonania wpisu na rachunku Komornika Sądowego.

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2022-12-13 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 415/21 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA : Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Dodatkowy opis przedmiotu licytacji

Przeznaczenie nieruchomości

Na dzień sporządzenia operatu, tj. 2021-12-27, przedmiotowa nieruchomość gruntowa objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XVII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn zmieniona Uchwałą nr IX/69/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20.07.2012 r. poz. 3584 z późn. zmianami), działka ewidencyjna nr 431 położona jest w terenie oznaczonym symbolami: 57.2MN/MT – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej 64KDD – drogi gminne klasy dojazdowa. Przez wschodnią część działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka położona jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komornika pod adresem: komorniknowytarg.pl.

Lokalizacja nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Modrzewiowej 4. W promieniu ok. 1,5 km od nieruchomości zlokalizowane są: szkoła, kościół, wyciąg narciarski, obiekty usługowo-handlowe. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane.

Dojazd do nieruchomości

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej (dz. ewid nr 210/1, wg egib stanowi własność Gminy Czorsztyn, gospodarowanie: Wójt Gminy Czorsztyn), tj. ul. Modrzewiowa.

Działka gruntu

Nieruchomość stanowiąca przedmiot wyceny składa się z działki ewidencyjnej nr 431 o powierzchni 0,0670 ha. Działka posiada regularny kształt, teren płaski. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Teren wokół budynku stanowi teren biologicznie czynny z trawnikiem oraz pojedynczymi krzewami i drzewami. Część działki utwardzona (teren przygotowany pod kostkę). Teren działki częściowo ogrodzony. Działka uzbrojona jest w sieci: elektroenergetyczną, wodną lokalną i kanalizacyjną gminną.

Budynek mieszkalny

Charakterystyka i układ funkcjonalny budynku: Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, składający się z przyziemia, wysokiego parteru, poddasza nieużytkowego i strychu nieużytkowego, niepodpiwniczony. Budynek wzniesiony przy zastosowaniu tradycyjnych technik realizacji – technologia murowana. W przyziemiu budynku (suteryny) zlokalizowane są: pokój, kuchnia, korytarz, warsztat i kotłownia. Na wysokim piętrze znajdują się trzy pokoje, łazienka, wc i korytarz. Poddasze budynku oraz strych niewykończone. Komunikacja wewnętrzną klatką schodową. Dane ogólne: powierzchnia zabudowy: 85 m2 (na podstawie oszacowania z mapy), powierzchnia użytkowa: 197,73 m2 (na podstawie pomiaru własnego biegłego), liczba kondygnacji: przyziemie + wysoki parter + poddasze niewykończone + strych nieużytkowy (niewykończony), podpiwniczenie: brak.

Zestawienie powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego : PRZYZIEMIE: korytarz 3,60 m2 (ogólna 7,20 m2), warsztat 15,05 m2, kuchnia 7,55 m2 (ogólna 15,10 m2), pokój 7,68 m2, kotłownia 7,08 m2; WYSOKI PARTER: pokój 14,45 m2, pokój 14,85 m2, korytarz 4,55 m2, wc 1,00 m2, łazienka 5,22 m2, pokój 15,25 m2; PODDASZE NIEUŻYTKOWE (niewykończone): pokój 14,85 m2, pokój 10,95 m2, korytarz 12,50 m2, pokój 16,05 m2, pokój 6,80 m2; STRYCH NIEUŻYTKOWY (niewykończony): strych 40,30 m2 - łącznie 197,73 m2. Uwaga: Powierzchnia pomieszczeń przyjęta na podstawie pomiaru własnego biegłego, wykonanego podczas oględzin nieruchomości, w świetle okładzin i wypraw wewnętrznych ścian budynku. Do powierzchni przyjętej do obliczeń nie wliczono kotłowni i klatki schodowej. Powierzchnie obliczono według Polskiej Normy ISO 9836: 1997 z uwzględnieniem zasady: powierzchnie pomieszczeń o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zaliczono do obliczeń w 100%, o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zaliczono do powierzchni użytkowej budynku w 50%, natomiast powierzchnie pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40 m pominięto (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – tekst jednolity Dz. U 2018 poz. 1935).

Podstawowe dane konstrukcyjno-materiałowe budynku : FUNDAMENTY betonowe; ŚCIANY murowane z pustaka pianowego, brak ocieplenia budynku, brak wykonanej elewacji; STROPY żelbetowe; SCHODY betonowe; KONSTRUKCJA DACHU drewniana; POKRYCIE DACHU blachodachówka; STOLARKA OKIENNA drewniana starsza skrzynkowa na poddaszu brak większości okien; STOLAKA DRZWIOWA drewniana starsza; POSADZKI płytki ceramiczne, panele podłogowe, deski, wylewka betonowa na poddaszu i strychu nieużytkowym brak posadzek; OKŁADZINY I MALOWANIE tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, okładziny: malowanie, płytki, tapety na poddaszu i strychu nieużytkowym brak tynków i okładzin; INSTALACJE WEWNĘTRZNE elektryczna, wodno-kanalizacyjna na poddaszu i strychu nieużytkowym brak rozprowadzonych instalacji (tylko piony); OGRZEWANIE c.o. lokalne zasilane kotłem węglowym, c.w.u. z kotła. Uwaga: elementy niewidoczne konstrukcji przyjęto wg oświadczenia osób obecnych podczas oględzin nieruchomości oraz typowych rozwiązań stosowanych dla obiektów podobnych.

Stan techniczny budynku : Stan techniczny budynku określono jako przeciętny. Poddasze budynku niewykończone, strych nieużytkowy. Budynek wzniesiony w 1982 r. W 2020 r. dokonano rozprowadzenia nowej instalacji elektrycznej. Standard wykończenia budynku określono jako niski.

Zabudowania gospodarcze

Budynek gospodarczy (stodoła), drewniano-murowany o powierzchni zabudowy ok. 65 m2 (oszacowane na podstawie mapy). Budynek w słabym stanie technicznym i niskim standardzie wykończenia.

KOMORNIK  SĄDOWY
Sławomir Hosiawa 

Kategoriadomy
Rodzaj domuwolnostojący
Pomieszczeniakuchnia, WC, łazienka
Forma własnościprawo własności
Przeznaczenie gospodarczedom mieszkalny

Powrót