Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dorota Działowska

Kancelaria Komornicza, Południowa 25B,  Szczecin,   71-001 Szczecin

tel. 914877192 / fax. 914873983

Sygnatura: Km 1562/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 30.11.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  Zdrojowa 2A, 71-481 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00070029/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, działka numer 217, obręb ewidencyjny nr 33, położona w Szczecinie na adresie ul. Zdrojowa 2B, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00070029/2. Na działce posadowiony jest budynek oznaczony w ewidencji gruntów jako mieszkalny, użytkowany jako usługowy (biurowiec), w zabudowie bliźniaczej, trzykondygnacyjny (ostatnia kondygnacja w poddaszu), całkowicie podpiwniczony o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz łącznej powierzchni użytkowej 395,27 m2 (w tym powierzchnia piwnicy 80,73 m2 i powierzchnia strychu 17,32 m2). Budynek, wybudowany w 90. latach XX wieku, gruntowanie odremontowany w pierwszej dekadzie XXI wieku. Główne wejście do budynku oraz wjazd do garażu urządzono od strony ulicy Zdrojowej. Budynek posiada również wyjście na ogród z poziomu piwnicy i poziomu parteru. W budynku znajdują się: na parterze: gabinet, sekretariat, kuchnia, toaleta, magazynek, korytarz, klatka schodowa; na I piętrze: 3 pokoje biurowe, kuchnia, toaleta, hol, schowek, klatka schodowa; na II piętrze (poddaszu): 3 pokoje biurowe, toaleta, hol, schowek, klatka schodowa; nad II piętrem zlokalizowany jest strych wykorzystywany na cele magazynowe, połączony z kondygnacją II piętra schodami; w piwnicy: garaż, 2 pomieszczenia biurowe, toaleta, korytarz, kotłownia, serwerownia; pomieszczenia piwniczne nie są połączone komunikacyjnie z wyższymi kondygnacjami, dostępne są z zewnątrz budynku poprzez garaż oraz wejście z tylnej strony budynku; pomieszczenie serwerowni posiada oddzielne wejście z zewnątrz budynku. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 260 m od ulicy Arkońskiej i ok. 860 m od ulicy Chopina, na obszarze osiedla z przeważającą zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowania mieszkalne jednorodzinne. W dalszej odległości zlokalizowane są zabudowania mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, szpital, park im. F. Chopina, Las Arkoński, obiekty handlowe i usługowe towarzyszące zabudowie miejskiej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni brukowej. Działka nr 217 z obrębu 2033, Pogodno 33 o powierzchni 325 m2posiada kształt nieregularnego wieloboku, teren działki o zmiennej konfiguracji, ukształtowany wtórnie. W części północnej i północno-wschodniej wyniesiony, w części bezpośrednio przylegającej do ulicy Zdrojowej obniżony, z urządzonym wjazdem do garażu, znajdującego się w poziomie piwnicy. W tylnej części budynku wykonano również obniżenie, celem zapewnienia dostępu do pomieszczeń piwnicznych od strony ogrodu. Na działce, w centralnej części posadowiony jest budynek w zabudowie bliźniaczej. Teren wokół budynku zagospodarowany – dojścia do budynku, wjazd do garażu, miejsce składowania odpadów oraz w dużej części teren za budynkiem utwardzono ceramiczną kostką brukową. Pozostały teren zagospodarowano jako zieleń z nasadzeniami drzew, krzewów ozdobnych oraz niewielkim oczkiem wodnym. Ogrodzenie od frontu murowane, brama stalowa dwuskrzydłowa oraz furta stalowa, sterowane elektronicznie. Nieruchomość uzbrojona w następujące media infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  07.12.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 2 961 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 974 560,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 296 184,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Dorota Działowska


Kategoriadomy
Rodzaj domubliźniak
Pomieszczeniakuchnia, WC, pomieszczenie gospodarcze, piwnica
Dodatkowerecepcja, teren ogrodzony, monitoring
Mediainternet, gaz, siła, kanalizacja, woda
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]395,27
Rok budowy [rok]1990
Liczba pięter w budynku2
Liczba pokoi7
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót