Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie
Arkadiusz Włodarczyk
Kancelaria Komornicza  Nr II w Lubartowie
21-100 Lubartów ul. Lubelska 72A
tel.  81 854-26-49  e-mail: lubartow@komornik.pl
www.komornik.lubartow.pl
Kmp 82/12

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art.953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 stycznia 2023 r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie (sala IV) mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie (od dnia 3 października 2022 r. tymczasowa siedziba Sądu mieści się w Lubartowie przy ulicy Legionów 16) odbędzie się pierwsza licytacja:


- ułamkowej części nieruchomości, w udziale 1/4 w działce o numerze ewidencyjnym 2644 (lasy) - położonej w miejscowości Kamionka, o powierzchni 0,11 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/00098949/7, stanowiąca własność Piotra Krupy;
suma oszacowania wynosi 636,73zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 477,55zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63,67zł,

- ułamkowej części nieruchomości, w udziale 1/4 w działce o numerze ewidencyjnym 3062 (lasy) - położonej w miejscowości Kamionka, o powierzchni 0,15 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/00098949/7, stanowiąca własność Piotra Krupy;
suma oszacowania wynosi 868,27zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 651,20zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86,83zł,

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP S.A. O/Lubartów  34 10203206 0000 8102 0006 3537.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. 
Przeglądać operat szacunkowy oraz opis i oszacowanie nieruchomości można w Sądzie Rejonowym w Lubartowie w każdy poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 11:00, czwartek od godziny 12:00 do godz. 15:00 oraz piątek od godz. 8:00 do 11:00. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz protokołu opisu i oszacowania nieruchomości należy zamawiać w I Wydziale  Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubartowie wyłącznie telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem na konkretną godzinę.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art. 962 §1 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


 Komornik Sądowy
Arkadiusz Włodarczyk

Kategoriainne
Wielkość udziału1/4

Powrót