Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Rafał Buśko 
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 30-633 Kraków, ul.  Wielicka 181A/24
tel.: 126573149, fax: 126585196, www.komornik1.pl,  email: krakow.busko@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Krakowie 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291 

Kraków, dnia 23-09-2022

Sygn. akt Km 1187/16, Km 289/17, Km 238/18, Km 241/18, Km 297/18, Km 318/18, Km 569/18,

Km 597/18, Km 658/18, Km 283/19, Km 477/19, Km 557/19, Km 91/20, Km 389/20, Km 261/22


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, w zw. z art. 1004 kpc, że w dniu 12-12-2022r.  o godz. 9:00  w sali nr D-42 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7,  31-547  Kraków odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału w wysokości 4/22 części nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż nr G1 położony w Krakowie przy ul. Profesora  Wojciecha Marii Bartla 19E, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00404830/4. Lokal niemieszkalny - garaż G1 o powierzchni 535,100 m2 położony jest na kondygnacji 0,0 budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W ramach udziału 4/22 części w nieruchomości lokalowej właściciel ma prawo do wyłącznego korzystania z czterech miejsc postojowych tj. miejsca  nr 1 o pow. 15,92 m2, nr 2 o pow. 12,69m2, nr 14 o pow. 18,12m2 i nr 22 o pow. 17,91 m2. Z własnością lokalu związany jest  udział w wysokości 53510/598740 części nieruchomości  wspólnej KW KR1P/00350406/9 , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Egzekucja z  udziału w wysokości 4/22 części w/w nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużnikowi:
Grupa JMP sp. z o.o. .    
Udział w wysokości 4/22 części nieruchomości KR1P/00404830/4 oszacowany jest na kwotę: 39 156,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:  29 367,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 3 915,60 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. 
Udział w wysokości 4/22 części nieruchomości KR1P/00404830/4 można oglądać w dniu 01.12.2022r. o godz. 11:15 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące udziału w wysokości 4/22 części nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygnaturą sprawy  I Co 1144/22/P. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie udziału w wysokości 4/22 części nieruchomości KR1P/00404830/4 lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót