Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia
Katarzyna Bomba
Kancelaria Komornicza nr II
90-425 Łódź Piotrkowska 99
dnia 02-11-2022r.
 Km 629/20
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia Katarzyna Bomba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia mającego siedzibę pod adresem: Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź w sali nr B (wejście od ul. Wólczańskiej 138), odbędzie się


pierwsza licytacja


lokalu niemieszkalnego (boksu garażowego oznaczonego nr 4) o powierzchni 18,00 m² położonego w Łodzi przy Wigury 18 z udziałem 200/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 125/13 o powierzchni 0,0178 ha w obrębie S – 07 oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicielom poszczególnych lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00097099/0, będącego własnością dłużnika Marcina Nastarowicza.

Przedmiotowy garaż znajduje się w parterowym budynku garażowym zlokalizowanym na terenie ogrodzonym stanowiącym całość funkcjonalną wraz z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek garażowy jest obiektem jednokondygnacyjnym składającym się z pięciu odrębnych boksów garażowych. Do budynku doprowadzona jest sieć energii elektrycznej. Garaż posiada środkowe położenie w ciągu zabudowy. Do garażu prowadzą drewniane wrota dwuskrzydłowe rozwierane z przeszkleniem w części górnej.


Suma oszacowania wynosi 34 200,00zł,zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 25 650,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmięw wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest3 420,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 50102033520000110201990449

W tytule przelewu należy wpisać "WADIUM" oraz sygnaturę KM sprawy, której licytacja dotyczy.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać garaż w dni powszednie od godz. 12.00 do godz. 18.00. Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się przed terminem licytacji w Czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (wejście od Al. Kościuszki 107/109), należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II 1 Co 463/22.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Katarzyna Bomba


Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót