Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria nr III w Łańcucie na podstawie art. 9864§ 2 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.01.2023 roku o godz. 12.00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 234/2 o powierzchni 0,0839ha, położona w miejscowości Krzemienica, gmina Czarna, powiat łańcucki, województwo podkarpackie objęta księgą wieczystą nr: RZ1A/00003341/7 stanowiąca własność dłużnika Słoninka Anna.

Teren nieruchomości jest ogrodzony. Istniejący dojazd od strony drogi wojewódzkiej. Na przedmiotowym terenie dostępność w zakresie: energetyki, dostarczania gazu, wody, telekomunikacyjnym, usuwania ścieków i odpadów. Przez teren działki w części przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia i telekomunikacyjna - na działce usytuowany jest słup - podpora -  latarnia. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie miejscowe: piecyk gazowy oraz piece kaflowe. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej - murowany. Podstawowe dane gabarytowe: powierzchnia zabudowy - 117 m2 (zgodnie z ewidencją). Kondygnacje n/p: 1/0 (zgodnie z ewidencją). Rok zakończenia budowy: wg danych zawartych w ewidencji - 1970 roku. Powierzchnia użytkowa budynku wg obmiaru-ok. 83 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 270.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę: 180.000,00 zł, zaś wadium wynosi 27.000,00 zł.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12.01.2023 roku o godzinie: 13.00.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem: wadium do sprawy Km 420/21) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Przystąpienie do licytacji odbywa się poprzez wejście w zakładkę "przystąp do e-licytacji" na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Stosownie do art. 954 pkt 2 kpc wzywam organ gminy, urząd skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz organ ubezpieczeń społecznych, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Jacek Wróbel

Kategoriadomy
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]83,00
Rok budowy [rok]1970
Liczba pięter w budynku1
Liczba pokoi3
Rodzaj domuwolnostojący
Pomieszczeniakuchnia, WC, łazienka, piwnica
Dodatkoweteren ogrodzony
Mediawoda, kanalizacja, gaz
Przeznaczenie gospodarczedom mieszkalny
Forma własnościprawo własności
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót