Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Maciej Czyż

Kancelaria Komornicza, KOŚCIUSZKI 8,  PŁOCK,   09-400 Płock

tel. 242620860 / fax. 24 2760763

Sygnatura: Km 341/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Płocku Maciej Czyż na podstawie art.  9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ w dniu: 14.12.2022 o godzinie: 12:30 rozpocznie się pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości: 


nieruchomości  położonej przy  Spacerowa 18,Białobrzegi,  09-470 Bodzanów, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Narutowicza 6, Płock, 09-400 Płock)    prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00046020/5.

Opis nieruchomości:
Działki nr 72/6 i 78 zlokalizowane są we wschodniej części obszaru zabudowanego przy ul. Spacerowej, w otoczeniu lasów. Działka nr 78 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, natomiast działka nr 72/6 to grunt leśny niezabudowany. Działka nr 78 ogrodzona jest z trzech stron: od strony ulicy oraz działek sąsiednich. Działka nr 72/6 nie jest ogrodzona. Teren działki jest zadbany i zagospodarowany z wysoką i niską zielenią. Na działce nr 78 znajduje się studnia kopana z kręgów betonowych. Brak jest utwardzenia ciągów komunikacyjnych.


Suma oszacowania wynosi 197 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 750,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 16001462 1831 2959 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


nieruchomości  położonej przy  ,Białobrzegi,  09-470 Bodzanów, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Narutowicza 6, Płock, 09-400 Płock)    prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00045306/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca drogę wewnętrzną, położona w Białobrzegach, gmina Bodzanów, powiat płocki, o numerze ewidencyjnym 112/1 o pow. 0,1934ha. W ulicy Spacerowej (działka nr 112/1) biegnie napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia, wodociąg oraz teletechnika. Licytacji podlega 1/14 część udziału.


Suma oszacowania wynosi 7 857,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 892,75 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 785,70 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 16001462 1831 2959 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


 Przetargi wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  21.12.2022 o godzinie: 12:30. 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Czyż

Kategoriagrunty
Typ działkiinna
Wielkość udziału1/14
Forma własnościprawo własności
Powierzchnia [ha]0,19340
Powierzchnia [m^2]1934,00
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriadomy
Powierzchnia [m^2]54,00
Rok budowy [rok]0
Liczba pięter w budynku1
Liczba pokoi0
Forma własnościprawo własności
Rodzaj domurekreacyjny
Dodatkoweteren ogrodzony
Przeznaczenie gospodarczelokal mieszkalny
Wielkość udziału1/1
Pomieszczeniakuchnia
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót