Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacjiKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: GKm 1/20, GKm 147/19, Gkm 55/19, KM 740/20, KM 1653/20, Km 1654/20, KM 25/21, KM 26/21, KM 102/21, KM 826/21, KM 1134/21, GKM 16/20, KM 771/21, KM 914/21, Km 990/21, KM 101/21, GKm 21/22


w odpowiedzi podać: sygn. akt: GKm 1/20
Wadowice, dnia 2022-10-03
O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07.12.2022 roku o godz.: 0900 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i prawa własności części składowych gruntu położonych w miejscowości Andrychów, przysługujących dłużnikowi ECA-CHP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00100968/4.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1540/162, o łącznej pow. 0,1480 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach infrastruktury technicznej elektroenergetyki - TIE.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem elektrociepłowni, w którym wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło z gazu ziemnego oraz stacją redukcyjną przyłącza gazu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 460m2. Teren wokół jest urządzony, utwardzony kostką brukową. Nieruchomość ogrodzona, uzbrojona we wszystkie sieci uzbrojenia.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie jest objęta podatkiem VAT.
Szczegółowy operat szacunkowy oraz opinia Krajowej Informacji Skarbowej w części dot. podatku VAT tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 9.473.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 6.315.333,33-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 947.300,00-zł. 
Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: ING Bank Śląski SA O/Wadowice
nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 878/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.


                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
               Łukasz Kołodziejczyk
           

Kategorialokale użytkowe

Powrót