Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Małgorzata Groszek-Kuszyk

Kancelaria Komornicza, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55, Warszawa, 02-797 Warszawa

tel. 22 851 68 96 / fax. 22 851 15 50

Sygnatura: Km 127/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Małgorzata Groszek-Kuszyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51 A, 00-873 Warszawa, pokój 303, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika: Robert Rudomino, położonego przy Stanisława Żaryna 7, 02-593 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00459351/8.
Opis nieruchomości:
w skład udziału 2666/15000 w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy wchodzi: prawo do wyłącznego korzystania z 2 miejsc postojowych nr 148 i 149 oraz komórka lokatorska nr 128; lokal niemieszkalny stanowi przedmiot prawa odrębnej własności; powierzchnia użytkowa hali garażowej wynosi 452,66m(2); dla przedmiotowego prawa Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00459351/8; zabudowana nieruchomośc gruntowa położona w Warszawie przy ulicy Stanisława Żaryna 7 oznaczona została w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 13/6 i 14/1 w obrębie 1-01-06; dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW WA2M/00446615/3; zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2009 roku z późniejszymi zmianami, budynek, w którym położony jest wyceniany lokal jest na terenie oznaczonym M.20 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wysokość zabudowy do 20 m.

Suma oszacowania wynosi 117 128,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 846,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 712,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V O/WARSZAWA 49 1020 1055 0000 9102 0016 7718.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51 A, Warszawa, 00-873 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Małgorzata Groszek-Kuszyk


Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót