Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Artur Mac

Kancelaria Komornicza, Czereśniowa 6/408, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski

www.gorzow4.komornik.org

tel. 957205740 / fax. 957205740

Sygnatura: Km 1563/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowe Wlkp. na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 10/bl52, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pokój 104, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącego/ej do dłużnika: Skarb Państwa - Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, położonego przy ul. Siedlicka , 66-400 Gorzów Wielkopolski, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00072262/3. Suma oszacowania wynosi 249 690,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 267,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 969,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 02 1020 1967 0000 8602 0038 1343.

Dodatkowe informacje: pierwsza licytacja części nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr: 88/21, 88/22, 88/23, 88/24 i 88/25 położonej: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Siedlicka, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00072262/3,nieruchomość stanowi własność dłużnika: Skarb Państwa - organem reprezentującym jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w województwie lubuskim, powiat Gorzów Wielkopolski, gmina M.Gorzów Wielkopolski, obręb 0014 Karnin, miejscowość Gorzów Wielkopolski, ul. Siedlicka, stanowiąca działkę gruntu nr 88/21, 88/22, 88/23, 88/24 i 88/25 o powierzchni wynoszącej 0,6427 ha. Wpisany sposób korzystania: "R-grunty orne" oraz "Ł-łąki trwałe".W księdze wieczystej o numerze GW1G/00072262/3 ujawniona jest także działka o numerze 88/14, jednakże egzekucja z tej działki została umorzona i nie jest ona przedmiotem licytacji. Nieruchomość, jako całość, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (istotna wada prawna). Suma oszacowania wynosi: 249 690,00 zł brutto, zaś cena wywołania wynosi 187.267,50 zł brutto (w tym podatek od towarów i usług VAT 35.017,50 zł) i jest równa 3/4 sumy oszacowania, powiększonej o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % .Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 969,00 zł. Rękojmię uiszcza się na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Gorzowie 02 1020 1967 0000 8602 0038 1343 z zastrzeżeniem, iż wpłatę należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji ( zgodnie z art. 962 §1 kpc ) - liczy się data wpływu na konto komornika, w tytule wpłaty należy wskazać : rękojmia za nieruchomość nr GW1G/00072262/3, sygn. akt KM 1563/20 l u b gotówką w kasie Kancelarii Komornika. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Zgodnie z przepisem art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.14:00 przeglądać, w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul.Chopina 52 bl.10, pok. 117, pod sygn. akt VIII Co 651/20 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy uprawnionego rzeczoznawcy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Przy nabyciu nieruchomości powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

więcej informacji na stronie internetowej http://gorzow4.komornik.org

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Artur Mac


Kategoriagrunty

Powrót