Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Sławomir Czerwiński Kancelaria Komornicza nr I na podstawie art. art. 1013(6) § 1 w zw. z art. 867 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika znajdującej się w Olkuszu ul. Sławkowska 9/2 odbędzie się:

                                                                DRUGA  L I C Y T A C J A W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa położona w gm. Wolbrom Zasępiec nr KW KR1O/00015197/9 składająca się z działki o nr 114/1 o powierzchni 0,8081 ha. Jest to działka rolna uprawiana. Teren płaski, lekko pochyły o kształcie litery L. Na prawie 25% powierzchni użytkowej użytki klasy IIIb oraz na pozostałej części grunty klasy IVa i IVb. Działka posiada dojazd w postaci drogi gruntowej od strony południowej. Brak mediów. Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXI/209/2020 RM w Wolbromu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom. W którym obszar działki nr 114/1 położony jest w obszarze terenu oznaczonym symbolem 6.2 R - tereny rolnicze.

stanowiącej własność dłużnika:
 Garbacz Jerzy

Nieruchomość została oszacowany jest na kwotę 25.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi jedna druga sumy oszacowania tj. kwotę 12.500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania  nieruchomości tj. kwotę: 2.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: Santander Bank Polska S.A. o nr: 19 1090 1665 0000 0001 3436 6503 ( co oznacza, że w przypadku dokonania przelewu, przelana kwota musi znajdować się na rachunku bankowym komornika dzień przed wyznaczoną datą licytacji).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik udzieli przybicia osobie oferującej najwyższą cenę nabycia, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował.
Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Kategoriagrunty
Powierzchnia [m^2]8081,00
Powierzchnia [ha]0,80810
Przeznaczenie gospodarczenieruchomość rolna
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1

Powrót