Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich

Przemysław Gągało

Kancelaria Komornicza, Gorzowska 3,  Strzelce Krajeńskie,   66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. 957631765 / fax. 957631765

Sygnatura: Km 882/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 25.01.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ,Brzoza 7,  66-500 Strzelce Krajeńskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Rynek 2-3, Strzelce Krajeńskie, 66-500 Strzelce Krajeńskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00006164/7.

Opis nieruchomości:
Przedmiotową nieruchomość stanowią dwie działki nr 33/1 o pow. 0,38 ha (w tym RIIIa-0,23 ha, B/RIIIa-0,11 ha, N-0,04 ha) oraz nr 33/3 o pow. 0,0612 ha (RIIIa). Obie działki tworzą kompleks, usytuowane są przy drodze asfaltowej. Zabudowę działek stanowi budynek warsztatowo-magazynowy, wiata o stalowej konstrukcji oraz trzy wolnostojące metalowe silosy zbożowe o pojemności po 120 ton każdy. Dla terenu, w którym położona jest dana nieruchomość nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Kraj. działki nr 33/1 i 33/3 oznaczono jako obszar zabudowy mieszkaniowej istniejące i projektowane.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  01.02.2023 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 426 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 319 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 600,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1020 1967 0000 8202 0052 4454 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław Gągało


Kategoriainne
Rodzaj nieruchomościmagazyn, grunt
Funkcja nieruchomościmagazynowa
Mediakanalizacja, woda
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]4412,00
Powierzchnia [ha]0,44120

Powrót