Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12,  Olesnica,   56-400 Oleśnica

tel. 713967230 / fax. 713967230

Sygnatura: KM 632/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09.00 w dniu 26.01.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  DOMASŁAWICE , 56-416 TWARDOGÓRA, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , OLEŚNICA, 56-400 Oleśnica) prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00051929/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w miejscowości Domasławice, gmina Twardogóra, o łącznej powierzchni 5,9395 ha obejmująca działki: 25/1 pow 0,3190ha; 25/2 pow 0,3101ha; 25/3 pow 0,3090ha; 25/4 pow 0,3080ha; 25/5 pow 0,3069ha, 25/6 pow 0,3059ha, 25/7 pow 0,3876ha, 25/8 pow 0,3589ha, 25/9 pow 0,3560ha, 25/10 pow 0,3628ha, 25/11 pow 0,3045ha, 25/12 pow 0,3030ha, 25/13 pow 0,3030ha, 25/14 pow 0,3171ha, 25/15 pow 0,3310ha, 25/16 pow 0,3309ha, 25/17 pow 0,3256ha, 25/18 pow 0,4002ha Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Oleśnicy, wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1E/00051929/4. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/368/17 z dnia 2017-11-23 dot.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny Twardogóra, nieruchomości będące przedmiotem wyceny znajdują się na terenie, który oznaczony jest jako rolnicza przestrzeń produkcyjna - pola działki nr 25/1, 25/2, 25/3, 25/8 ,25/9, 25/10, 25/15, 25/16, 25/17. Dla działek 25/2 oraz 25/3 dodatkowo - Tereny lasów (symbol ZL). Zgodnie z UCHWAŁA NR XXXV.394.2018 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze miasta i gminy Twardogóra. Teren rolniczy (symbol 189 R) dla działek 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/11, 25/12, 25/,13, 25/14. Nieruchomość stanowi własność: Laskowski Alfred.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  02.02.2023 o godzinie: 09.00 .

Suma oszacowania wynosi 1 100 792,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 825 594,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110 079,20 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

Data oględzin Godziny oględzin
19.01.2023 10:00 - 10:15

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Obrzud


Kategoriagrunty
Typ działkirolno/leśna
Powierzchnia [m^2]59395,00
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót