Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Maciej Pucko

Kancelaria Komornicza, Próchnika 7,  Łódź,   90-408 Łódź

tel. 42  307 27 17  e-mail: lodz14@komornik.pl

Sygnatura: Km 563/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LlCYTACJI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Maciej Krzysztof Pucko na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 lutego 2023 r. o godz.  11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy Al. Kościuszki 107/109 w sali nr B (wejście od ul. Wólczańskiej 138) odbędzie się odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużniczki Katarzyny Oziemskiej prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: 91-222 Łódź, ul. Szczecińska 49, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/19 w obrębie B-35, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00068005/3, oraz prawa własności budynków posadowionych na tej nieruchomości.


Suma oszacowania wynosi 780.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  585.000,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 78.000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: 66 1020 3352 0000 1902 0072 2173 (w opisie przelewu należy wskazać, że jest to rękojmia do sprawy Km 563/18) albo w gotówce, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania - w Czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (wejście od Al. Kościuszki 107/109, sygnatura akt: II 1 Co 3025/21, tel. 42 201 20 00) albo w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Macieja Pucko (we wtorki w godzinach 10:00 - 17:00, w pozostałe dni tygodnia - po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel. 42 307 27 17). 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia. Nabycie nieruchomości w ramach prowadzonych przez organy egzekucyjne licytacji jest objęte zakresem przedmiotowym podatku od czynności cywilnoprawnych i co do zasady powstaje po stronie nabywcy obowiązek zapłaty tego podatku.


Informacja: wycena nieruchomości dokonana w operacie z dnia 02-01-2022 r. oparta była na transakcjach budynków podobnych do wycenianej nieruchomości, t.j. nieruchomości zabudowanych budynkami przemysłowymi i usługowymi (w tym biurowymi), co znajduje wyraz w punkcie 10 operatu (k. 28-30 operatu), zaś zawarte w operacie stwierdzenie, że do dalszych obliczeń wartości nieruchomości, jako próbę reprezentatywną, wybrano kilka nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi podobnymi do wycenianej (k. 31 i 32 operatu) stanowi, zgodnie ze złożonym przez rzeczoznawcę wyjaśnieniem, omyłkę pisarską. 

Komornik Sądowy

Maciej PuckoKategoriamagazyny i hale

Powrót