Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Kokoszko

Kancelaria Komornicza, Terespolska 2,  Warszawa,   03-813 Warszawa

tel. 224034834 / fax. 224034934

Sygnatura: Km 161/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Kokoszko na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 25.01.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Stradomska 34, 04-619 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00108274/7.

Opis nieruchomości:
zabudowanej dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 207,71 m2, w zabudowie wolnostojącej oraz parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 60,00 m2. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, regularny, szerszy w części wschodniej. We wschodniej części zlokalizowane są budynki – bliżej środka działki budynek mieszkalny, przy wschodniej granicy garaż. Teren nieruchomości zagospodarowany i zadbany – ciągi komunikacyjne utwardzone kostką granitową, trawnik, drzewa oraz krzewy oraz nasadzenia roślinne. Teren nieruchomości ogrodzony ogrodzeniem stalowym na słupkach oraz podmurówce murowanych, brama wjazdowa (automatyczna) oraz furtka również stalowe. Wejście na teren nieruchomości zabezpieczone domofonem, monitoring nieruchomości. Na nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 10/1 o pow. 1390 m2, posadowione są 2 wolnostojące budynki - budynek mieszkalny oraz garaż.Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni uż. 207,71 m2, wybudowany w 1995 r. Dane konstrukcyjno-materiałowe Konstrukcja budynku tradycyjna – murowana. Dach przykryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna drewniana. Elewacja w postaci tynku cienkowarstwowego, desek drewnianych oraz cegły. Drzwi wejściowe – drewniane. Tarasy wyłożone gresem, barierki wykonane z drewna. Stan techniczny i standard wykończenia budynku w stanie na dzień wyceny określono jako dobry ze względu na rok budowy oraz wykończenie dobrej jakości materiałami. Powierzchnię użytkową budynku tj. 207,71 m2 przyjęto na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1851/97 z dnia 19.05.1997 r. (zgodnie z obliczeniem sporządzonym przez mgr. inż. M. Białkowskiego – biegłego z listy wojewódzkiej ds. szacowania budynków). Budynek garażowy, parterowy, niepodpiwniczony, o pow. zabudowy wynoszącej 60,00 m2, w zabudowie wolnostojącej. Murowany, wybudowany w 1995 r. Dach budynku pokryty dachówką ceramiczną. Elewacja w postaci tynku cienkowarstwowego oraz okładziny ozdobnej i desek drewnianych. Stolarka okienna – drewniana. Brama stalowa, automatyczna. W Dziale III Księgi Wieczystej wpisane, po dacie dokonania wpisów w Dziale IV Księgi Wieczystej, ograniczone prawo rzeczowe (służebnością osobistą) polegające na prawie do zamieszkiwania i korzystania z całości budynku mieszkalnego posadowionego na nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu numer 10/1 (dziesięć łamane przez jeden), o powierzchni 0,1390 ha (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), położonego przy ulicy Stradomskiej numer 34 w Warszawie - Wawer. Prawo to zostało ustanowione i wpisane do księgi wieczystej WA6M/00108274/7 na podstawie Umowy darowizny i ustanowienia służebności zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 3/2019 z dnia 02.01.2019 r i oszacowane na kwotę 480.000,00zł.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  01.02.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 1 412 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 059 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 141 200,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 10 1600 1462 1823 2279 7000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

Data oględzin Godziny oględzin
10.01.2023 - 24.01.2023 09:00 - 15:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Kokoszko


Kategoriadomy
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]207,00
Rok budowy [rok]1995
Liczba pięter w budynku2
Liczba pokoi6
Rodzaj domuwolnostojący
Pomieszczeniakuchnia, taras, WC, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, piwnica

Powrót