Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Ewa Jarkowska

Kancelaria Komornicza, ul. St. Moniuszki 10,  Wieluń,   98-300 Wieluń

tel. 43/843-44-44 / fax. 

Sygnatura: GKm 1/22


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wieluniu Ewa Jarkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-02-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z siedzibą przy Plac Jagielloński 1, 98-300 Wieluń, pokój II,  odbędzie się druga licytacja

użytkowania wieczystego, którego   właścicielem jest BAS 3000 sp. z o.o. w likwidacji   położonego przy  ,Biała-Parcela ,  98-350 98-350 Biała , dla której  Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń, 98-300 Wieluń)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/00110275/9.
Opis nieruchomości:
działki ewidencyjne oznaczone: 1) grunty rolne zabudowane nr 193, o powierzchni 0,2675 ha 2) grunty rolne zabudowane nr 194, o powierzchni 0,6011 ha 3) grunty rolne zabudowane nr 195, o powierzchni 0,2873 ha obszar całej nieruchomości 1,1559 ha, zaś okres użytkowania trwa do 26 września 2094 roku położonej: 98-350 Biała, Biała Parcela, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00006719/2 - własność Gmina Biała, zaś prawo użytkowania wieczystego przysługuje dłużnej spółce: BAS 3000 sp. z o.o. w organizacji w likwidacji, oraz budynków stanowiących odrębną własność: 1) magazyn murowany o powierzchni 1330 m2 2) budynek murowany mieszczący wagę o powierzchni 25 m2 3) magazyn murowany o powierzchni 560m2 4) inny budynek niemieszkalny o powierzchni 114 m2 stanowiący własność dłużnej spółki, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00006719/2 oraz wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki; 1) grunty rolne zabudowane nr 76/76, o powierzchni 0,0658 ha, 2) grunty rolne zabudowane nr 76/85, o powierzchni 0,0740 ha, 3) grunty rolne zabudowane nr 76/86, o powierzchni 0,3524 ha, obszar całej nieruchomości 0,4922 ha, zaś okres użytkowania trwa do 5 maja 2094 roku własność Gmina Biała, zaś prawo użytkowania wieczystego przysługuje dłużnej spółce: BAS 3000 sp. z o.o. w organizacji w likwidacji, 98-350 Biała, Biała-Parcela, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00110275/9 oraz budynku wagi - stanowiącego odrębną własność - murowany budynek o powierzchni 63m2, położonego: 98-350 Biała, Biała-Parcela, dla którego Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00110275/9 stanowiącego własność dłużnej spółce: BAS 3000 sp. z o.o. w organizacji w likwidacji Wyżej wymienione nieruchomości stanowią funkcjonalną i gospodarczą całość z uwagi na dojazd poprzez działki nr 76/85 oraz 76/76 obręb Biała Parcela. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Suma oszacowania wynosi 2 947 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 964 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 294 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 02 1020 2212 0000 5902 0377 6929.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Jagielloński 1, Wieluń, 98-300  Wieluń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Ewa JarkowskaKategoriamagazyny i hale

Powrót