Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Ewa Marta Rusak
Kancelaria Komornicza nr VIII w Otwocku
05-400 Otwock ul. Kupiecka 1
tel. 22 300 50 15  e-mail: kancelaria@komornik-rusak.pl
www.komornik-rusak.pl
Sygnatura: Km 88/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Ewa Rusakna podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Agnieszka Mejer, położonej przy ,Zakręt, 05-077 Wiązowna, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00029086/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie północno-zachodniej części wsi Zakręt, w pobliżu granicy z dzielnicą m.st. Warszawy -Wesoła, w pobliżu terenów leśnych i w sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - pomiędzy Traktem Brzeskim, ulicą Lawendową i Kanałem Wawerskim. W odległości około 100 m od szacowanej nieruchomości znajduje się sklep spożywczy, 300 m żłobek , 850 m sklep sieci " Żabka", 1 500 m - Parafia Św. Pawła Apostoła, 1 800 m klub sportowy, 1900 m - szkoła podstawowa. Działka ewidencyjna nr 11/73 z obrębu 0026 Zakręt o pow. 19222,00 m2 ma kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego trapezu. Stanowi teren zadrzewiony i zakrzewiony, niezagospodarowany, nieogrodzony. W sąsiedztwie północnej części działki, na sąsiedniej działce drogowej nr 17/72, wzdłuż Traktu Brzeskiego przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Główny ciąg komunikacyjny zapewnia droga krajowa nr 17 Trakt Lubelski, przebiegająca około 600 m od opisywanej nieruchomości. Opisywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie przystanku autobusowego " Hotelowa" przy Trakcie Brzeskim ( linia 704 ), 3000 m od stacji kolejowej " Sulejówek". Stan dróg dojazdowych - średni, ulica Lawendowa, obok przedmiotowej nieruchomości ma nawierzchnię gruntową, utwardzoną żwirem. Przez centralną część działki, w układzie południkowym z północy na południe, na długości około 197 m, przebiega linia gazowa wysokiego ciśnienia dn 500, o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 6,3 MPa relacji Rembelszczyzna-Wronów ze stacją gazową w Zakręcie, utrudniająca zagospodarowanie działki. Strefa wokół linii 17,5 m od jej osi w obie strony, wyłączona z możliwości zabudowy, wynosi około 6 895 m2 ( 35 m x 197 m). Aktualnie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do lokalnych sieci infrastruktury technicznej -elektroenergetycznej, wodnej i gazowej. Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obejmującego wyżej wymienioną nieruchomość. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w opinii biegłego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna - Uchwała nr 85 XVI z dnia 26.10.2011 r, Uchwała nr 66 LIV.2014 z dnia 28.05.2014 r, nr 107 LIX.2018 z dnia 28.08.2018 r, teren częściprzedmiotowej nieruchomości określany jest symbolem: 26.01.MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Przy lokalizacji obiektów budowlanych w sąsiedztwie gazociągów należy respektować przepisy dotyczące wymagań w tym zakresie, zawartych w przepisach odrębnych. Zgodnie z tymi przepisami i faktem budowy gazociągu z rur o zwiększonej grubości ścianek odległości od osi gazociągu powinny wynosić: - dla budynów mieszkalnych - min 17,5 m - dla innych obiektów kubaturowych - min. 15,0 m - lokalizacja ogrodzeń w strefie ochronnej może następować po uprzednim porozumieniu inwestora z operatorem gazociągu - nasadzenia zieleni wysokiej mogą być dokonywane w odległości min. 2,0 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia. Każda lokalizacja obiektów terenowych w pobliżu gazociągu wysokiego ciśnienia powinna być uzgodniona z Operatorem Gazociągów Przesyłowych " GAZ-System " S.A Oddział w Rembelszczyznie- ul. Kazimierza 3, 05-126 Nieporęt.

Suma oszacowania wynosi 1 328 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 996 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 132 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 30 1600 1462 1819 1991 3000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2, protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Ewa Rusak


Kategoriagrunty
Powierzchnia [m^2]20186,00
Typ działkipod inwestycję

Powrót