Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1T/00031058/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  02-03-2023 r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Stefana Okrzei 8 w sali nr 222, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika Paweł Sosna:

 • niezabudowanej działki gruntowej nr 35(symbol użytku: RIVa) o powierzchni 400 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0.

  Suma oszacowania wynosi 1.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.125,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 150,00 zł.
 • niezabudowanej działki gruntowej nr 36(symbol użytku: RIVa) o powierzchni 3 000 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0.

  Suma oszacowania wynosi 13.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.750,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.300,00 zł.
 • zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym działki gruntowej nr 37(symbol użytku: Br-RIVa) o powierzchni 1 400 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0. Według oświadczenia dłużnika budynek mieszkalny wpisany jest do rejetru zabytków.

  Suma oszacowania wynosi 66.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49.500,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.600,00 zł.
 • niezabudowanej działki gruntowej nr 51(symbol użytku:  RIVb, PsIV, N) o powierzchni 51 700 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0.

  Suma oszacowania wynosi 151.600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113.700,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.160,00 zł.
 • niezabudowanej działki gruntowej nr 104(symbol użytku: PsIV, PsV, LsV, LzV) o powierzchni 10 600 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0.

  Suma oszacowania wynosi 26.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19.500,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.600,00 zł.
 • niezabudowanej działki gruntowej nr 105 (symbol użytku: RIVb, RV) o powierzchni 33 800 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0.

  Suma oszacowania wynosi 101.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76.125,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.150,00 zł.
 • niezabudowanej działki gruntowej nr 229(symbol użytku: ŁIV) o powierzchni 4 500 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0.

  Suma oszacowania wynosi 9.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.275,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 970,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia 01-03-2023 r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie  06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia powinna znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 01-03-2023r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym).
Komornik Sądowy  na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej:                            
                        www.komornikstargard.eu

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Łukasz Budaj

 
Kategoriagrunty
Kategoriagrunty
Kategoriagrunty
Kategoriagrunty
Kategoriagrunty
Kategoriagrunty
Kategoriagrunty

Powrót