Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Stachowiak Zastępca Marek Grzelak Kancelaria Komornicza nr VI w Gnieźnie  na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: 
w dniu 31-03-2023r. o godz. 09:00 


w Sądzie Rejonowy w Gnieźnie - 62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 9/10, w sali numer 2 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej :


nieruchomość gruntową, numer działki 193. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 120 m², całkowicie podpiwniczonym z dachem płaskim krytym papą, wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej w 1979 roku. Obszar całej nieruchomości: 0,0700 HA   


Położenie: 62-280 Kiszkowo, ul. Ogrodowa 4 ; 
Nieruchomość należy  do dłużnika: Mariola Kasprzyk


Dla wskazanej nieruchomości  Sąd Rejnowy w Gnieźnie  Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1G/00013581/5   


Suma oszacowania wynosi 360 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    270 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika::
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 33 10901450 0000 0001 4689 7625 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Stachowiak Zastępca Markiem Grzelakiem  oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Wydział I Cywilny (sekretariat) - Gniezno, ul. Franciszkańska 9/10 lub w kancelarii komornika - Gniezno, ul. św. Michała 9/2 odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów biorących udział publicznej licytacji jak również na sam przebieg licytacji  celem wywołania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu danej licytacji po cenach wywołania, komornik informuje, że w szczególności każda ujawniona :
- próba zastraszenia lub zastraszenie innego licytanta 
- próba przekupstwa lub przekupstwo w zamian za odstąpienie od licytacji
i inne

będzie zgłaszana organom ścigania.


Pouczenie:
Zgodnie art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną 
osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na 
rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem 
rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające 
znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w 
porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby 
lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Kategoriadomy

Powrót