Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki
Kancelaria Komornicza nr IV: ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań

tel. 61 855 16 30, kancelaria@komornikpoznan.com

Poznań, 19.01.2023 r.

Sygn. akt: Km 13/19

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
O   DRUGIEJ   LICYTACJI   ELEKTRONICZNEJ   NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki Kancelaria Komornicza nr IV działając na podstawie art. 879(4) § kpc w zw. z art. 1013(6) § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że egzekucji uproszczonej w okresie od dnia 21 marca 2023 r. godz. 11.00 do dnia 28 marca 2023 r. godz. 11.00 na portalu: e-licytacje.komornik.pl przeprowadzona zostanie druga licytacja elektroniczna nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem:
ul. Pomarańczowa 10,  62-097 Długa Goślina
Nieruchomość gruntowa zabudowana: działka nr 21/30 o pow. 1 418 m2, budynek mieszkalny wolnostojący niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, kryty dachówką; pow. użytkowa 149,27 m2. 
Układ funkcjonalny - parter: pokój z aneksem kuchennym, pokój, korytarz, łazienka z WC, garaż z kotłownią; - poddasze: 3 pokoje, korytarz, łazienka z WC. 
Księga wieczysta nr: PO1P/00188885/2 - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.
Egzekucje skierowane do udziałów we własności nieruchomości połączone w jedno postępowanie - przedmiotem licytacji jest cała nieruchomość. Postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości na podstawie art. 10131 § 1 kpc - w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji (10.01.2019 r.) nie złożono wniosku o pozwolenie na użytkowanie jak również nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego.
Cena wywołania: 253 600 zł
Suma oszacowania: 507 200 zł
Warunkiem udziału w przetargu jest posiadanie / utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie: e-licytacje.komornik.pl. Celem dopuszczenia należy zgłosić przystąpienie do licytacji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 50 720 zł za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub na r-ek bankowy kancelarii komorniczej: BNP Paribas Bank Polska SA nr 40 1600 1462 1826 5040 1000 0004 (tytułem: rękojmia, sygn. akt Km 13/19) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Pełnomocnictwo do udziału w tym konkretnym przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed rozpoczęciem licytacji wolno będzie oglądać nieruchomość (komornik nie udostępnia nieruchomości). W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości, dla użytkowników uwierzytelnionych udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Budynek mieszkalny zamieszkany. Wyciąg z operatu pod linkiem_Opis na stronie: https://komornikpoznan.com/licytacje.php.

Przetarg rozpoczyna się i kończy automatycznie z chwilą wskazaną w obwieszczeniu. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. W toku przetargu licytanci oferują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji. W chwili zakończenia licytacji następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę i wygrał przetarg.

Po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. 
Termin zapłaty ceny nabycia - art. 879(9) kpc: nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Kategoriadomy
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]149,00
Rok budowy [rok]2007
Liczba pięter w budynku1
Liczba pokoi5
Rodzaj domuwolnostojący
Pomieszczeniaaneks kuchenny, taras, łazienka, WC
Przeznaczenie gospodarczedom mieszkalny
Forma własnościprawo własności
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót