Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kutnie

Aleksandra Mucha

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 39,  Kutno,   99-300 Kutno

tel. 24 254 54 27 / fax. 24 2545403

Sygnatura: Km 3009/15
OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-03-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w  Łęczycy przy ul. Konopnickiej 16 w sali nr VI odbędzie się druga licytacja należącej do dłużnika: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Topoli Królewskiej w likwidacji nieruchomości położonych: 99-100 Łęczyca, Topola Królewska 68, przylegających do siebie i wspólnie zagospodarowanych, dla których Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi  wieczyste o numerach:  
1/ LD1Y/00016479/6 – dz. nr 370, 369/1 i 369/2, pow. 0,660 ha,
2/ LD1Y/00021302/3 - dz. nr 371/1 i 371/2, pow. 0,5200 ha.
    Suma oszacowania nieruchomości KW LD1Y/00016479/6 wynosi netto: 220.000,00 zł, z VAT 270 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  180 400,00 zł.
    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 060,00 zł.
    Suma oszacowania nieruchomości KW LD1Y/00021302/3 wynosi netto: 643.000,00 zł, z VAT: 790.890,00 zł, za cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 527.260,00 zł.
    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79.089,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:
    11 10203440 0000 7002 0016 0077  
    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zgierzu
albo w gotówce, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmia. W opisie przelewu należy wskazać, że jest to rękojmia do sprawy Km 3009/15.
    Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego w Sądzie Rejonowym w  Łęczycy mieszczącym się pod adresem: 99-100 Łęczyca, ul. Konopnickiej 16 (Wydział I Cywilny, sygn. akt: I Co 110/22 ),  lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandry Muchy (sygnatura akt: Km 3009/15) - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
    Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy
Aleksandra Mucha

Kategoriainne

Powrót