Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku

Michał Małysz

Kancelaria Komornicza, Wojciecha Kossaka 4,  Pruszcz Gdański,   83-000 Pruszcz Gdański

tel. 795-820-850 / fax. 

Sygnatura: GKm 6/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku Michał Małysz na podstawie art. 953 w związku z art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 23.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Płocka 10, 80-180 Gdańsk, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku (adres: ul. Żabi Kruk , Gdańsk, 80-822 Gdańsk)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00272362/5.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa o funkcji hali garażowej o łącznej powierzchni użytkowej 6280,09 m2, składająca się m.in. z wydzielonych miejsc postojowych, położona na kondygnacji podziemnej budynku wielolokalowego, stanowiącego część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne, zlokalizowane w Gdańsku przy ulicy Płockiej 10, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr GD1G/00272362/5. Udział dłużnika w wysokości 2/500 obejmuje część w prawie własności, w ramach którego właścicielowi przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 19.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  30.03.2023 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 30 339,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 754,25 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 033,90 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 79 1240 1268 1111 0010 8982 0970 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed rozpoczęciem licytacji wolno będzie oglądać nieruchomość (komornik nie udostępnia lokalu). W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału2/500
Powierzchnia [m^2]6280,00
Rok budowy [rok]2014
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót