Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  EKSPEKTATYWY MIEJSCA POSTOJOWEGO C/14 W HALI GARAŻOWEJ przy ul. Czechowa 1 w Warszawie

(ekspektatywy prawa wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr C/14)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Anna Owczarek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-04-2023 r. o godz. 12:00 pod adresem:
Przasnyska 6a lok. 333
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 w zw. z art. 911(7) § 1 i 4 stawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zw. z art.  (dalej: kpc) pierwsza licytacja prawa majątkowego: 


ekspektatywa udziału prawa odrębnej własności w hali garażowej położonej w budynku przy ul. Czechowa 1 w Warszawie wraz z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr C/14

Miejsce postojowe można oglądać w poniedziałki w godzinach 12.00-14.00. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Suma oszacowania wynosi 24 000zł, cena wywołania 18 000zł.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
Alior Bank SA 70 24900005 0000 4500 1788 3299
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót