Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Marcin Zalewski

Kancelaria Komornicza, Łowicka 26,  Gdynia,   81-504 Gdynia

tel. tel.586251341 / fax. 

Sygnatura: Km 25/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gdyni Marcin Zalewski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 20.04.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Niska A, 81-646 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00062831/4.

Opis nieruchomości:
stanowiącej udział nr 147 w wysokości 30/6060 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - halę garażową A -1 położonej: 81-646 Gdynia, ul. Niska A, miejsce postojowe nr 23. położonej pod adresem: 81-646 Gdynia, ul. Niska A ,dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00062831/4

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  27.04.2023 o godzinie: 13:00 .

Suma oszacowania wynosi 24 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 300,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 440,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 38 1020 1853 0000 9502 0195 6879 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

Data oględzin Godziny oględzin
12.04.2023 12:00 - 12:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Marcin Zalewski


Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału30/6060
Powierzchnia [m^2]5272,17
Rok budowy [rok]2002
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót